Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budgetaftale 2023-2026

Den 16. september er der indgået aftale om budget 2023-2026. Bag aftalen står Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

I Nordfyns Kommune er der nu indgået forlig om budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-26. Budgettet, der ifølge aftaleteksten er historisk stramt, har krævet ekstra fokus på kommunens kerneopgaver og omstilling i velfærden.

De udfordringer, som Nordfyns Kommune sammen med de fleste andre kommuner kigger ind i, er blandt andet:

  • Et demografisk pres med et stigende antal ældre borgere.
  • Mangel på velfærdshænder i den kommunale sektor.
  • Færre børn i den skolepligtige alder, hvilket udfordrer især de mindre skoler.
  • Flere sårbare børn og unge.
  • Behov for at få flere med i arbejdsfællesskabet trods relativ høj beskæftigelse.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL ændrer ikke afgørende ved disse udfordringer, da de stigende udgifter ikke modsvares af øgede tilskud i det kommunale udligningssystem. Det understreger behovet for omstilling i velfærden.  

Kontakt Økonomi og Løn

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00