Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Hjælp til handicapbil

Der kan ydes støtte til en bil, hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen og har et dagligt kørselsbehov.

Selvbetjening

Ansøgning støtte til handicapbil

Gå til selvbetjening

Hjælp til handicapbil

Det er en betingelse for at få støtte, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad:

  • gør det svært at opnå eller fastholde et arbejde

  • gør det svært at gennemføre en uddannelse uden kørsel i egen bil eller

  • forringer evnen til at færdes uden kørsel i egen bil

Der kan ikke ydes støtte, hvis det skønnes, at kørselsbehovet kan dækkes på anden måde end ved brug af egen bil.
Kommunens afgørelses, om hvorvidt du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, bygger altid på en individuel helhedsorienteret vurdering af din helbredssituation, dit hverdagsliv samt en gangtest.
Ønsker du at søge om støtte til bil, ansøgning i selvbetjeningsløsningen øverst på siden.

Parkeringskort til biler

­Har du brug for et Parkeringskort skal du søge det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Du kan ringe på 3675 1777

Voksen Myndighed

Voksen Myndighed
Vesterled 8
5471 Søndersø

Dag

Telefontid

Mandag

09.00-11.00

Tirsdag

09.00-11.00

Onsdag

Lukket

Torsdag

14.00-16.00

Fredag

09.00-11.00