Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Beskæring af beplantning

Beplantning på private arealer langs vejene (både kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke er til gene for forbipasserende, trafiksikkerheden, belysningen, brandhaner, udsyn til vejskilte m.v.

Træer og buske må gerne rage ud over vejarealet, blot at der bliver beskåret efter nedenstående profiler

Beplantningen må ikke dække for skilte eller skygge for gadelys

Gadebelysningen skal virke efter hensigten, derfor skal der altid være et friareal nedenfor og rundt om armaturet i en radius på 1,5 meter.
Over armaturet skal der altid være en frihøjde på minimum 0,5 meter. Ligeledes skal der altid være ”frirum” fra armaturet og ned langs masten, så der til hver side er en vinkel på 45 grader, hvor lyset fra armaturet skal kunne oplyse fortov og kørebane optimalt.

HUSK: Grene hænger længere ned i fugtigt vejr og efter for eksempel snefald.

Oversigtsarealer

Efter beskæring må beplantningen ikke være højere end et niveau svarende til 0,8 meter over belægningen på de veje, hvortil der skal være fri oversigt.

På fortovet ud for din grund skal du

  • fjerne ukrudt
  • feje asfalterede, brolagte eller flisebelagte arealer
  • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
  • renholde rendestene og nedløbsriste så vandet kan løbe frit hertil