Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Beskæring af beplantning

Beplantning på private arealer langs vejene (både kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke er til gene for forbipasserende, trafiksikkerheden, belysningen, brandhaner, udsyn til vejskilte m.v.

Beskæring af træer og buske

Træer og buske ved vejen skal beskæres efter følgende skitse:

  • Hele kørebanen +1 m til hver side fra asfaltkant skal være fri for beplantning i en højde af 4,5 m
  • Over fortov/cykelsti og rabat skal der være frit i en højde af 2,75 m
  • Hæk og hegn skal holdes bag skel mod vejen. Det vil også sige, at du skal plante din hæk, så den vokser til skel

Beskæring ved gadelys

Beplantning ved gadelys skal beskæres efter følgende skitse:

Gadebelysningen skal virke efter hensigten, derfor skal der altid være et friareal nedenfor og rundt om armaturet i en radius på 1,5 meter.
Over armaturet skal der altid være en frihøjde på minimum 0,5 meter. Ligeledes skal der altid være ”frirum” fra armaturet og ned langs masten, så der til hver side er en vinkel på 45 grader, hvor lyset fra armaturet skal kunne oplyse fortov og kørebane optimalt.

HUSK: Grene hænger længere ned i fugtigt vejr og efter for eksempel snefald.

Oversigtsarealer

Efter beskæring må beplantningen ikke være højere end et niveau svarende til 0,8 meter over belægningen på de veje, hvortil der skal være fri oversigt.

 

På fortovet ud for din grund skal du

  • Fjerne ukrudt
  • Feje asfalterede, brolagte og flisebelagte arealer
  • Fjerne affald og andet der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen
  • Renholde rendestenene og nedløbsriste så vandet kan løbe frit hertil