Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Aftaler

Her finder du de aftaler Nordfyns Kommune er forpligtet af.

Rammeaftale

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af de 22 kommunalbestyrelser i Region Syddanmark samt af Regionsrådet. Rammeaftalen består af en Styringsaftale og en Udviklingsstrategi og er gældende for 2023-24. 

På Fælleskommunalt Socialsekretariat Syddanmarks hjemmeside finder du Rammeaftalen 2023-24.

Sundhedsaftale

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indgås mellem regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i Syddanmark, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne for en fireårig periode. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2024 og er gældende til udgangen af 2027.

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patient tilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre både på det somatiske og psykiatriske område.

På Region Syddanmarks hjemmeside finder du Sundhedsaftale 2024-2027.