Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Parkering

Nordfyns Kommune har siden 2007 haft parkeringsbestemmelser for alle dele af kommunen.

Der er parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.
Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede P-båse, må parkering ikke ske uden for disse. Standsning og parkering på fortov er ikke tilladt.

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i perioden kl. 19.00 til 07.00. Der er udvalgt 11 steder i kommunen, hvor store køretøjer kan parkeres.

Læs mere