Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Parkering

Parkeringsregler i kommunen fremgår af skilte på de enkelte steder. Bemærk, at der nogle steder er parkeringszoner.

Hvis der ikke er skrevet tidsbegrænsninger på skiltene, kan du parkere ubegrænset.

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede P-båse, må parkering ikke ske uden for disse.

Standsning og parkering på fortov er ikke tilladt.

Nordfyns Kommune har særlige regler for parkering, ud over de regler, der er beskrevet i færdselsloven. Se bekendtgørelse om standsning og parkering i Nordfyns Kommune nedenfor. 

 

Bestemmelser for store køretøjer

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i tidsrummet 19.00 til 7.00.

I dette tidsrum kan der parkeres på et af de 11 udvalgte steder i kommunen, se bilag A – Tung parkering.

Bilag A – Tung parkering

 

Læs mere