Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kvalitets- og Designmanual

Byrumsinventar, udstyr samt øvrige anlæg i Nordfyns Kommune. Kvalitets- og Designmanualen er et opslagsværk for at skabe et ensartet design og udtryk i forhold til etablering af fysiske anlæg i Nordfyns Kommune.

Baggrund

Med de løsninger, som her er valgt skabes der mere sammenhæng mellem land og by, og man skal have oplevelsen af, at man befinder sig i Nordfyns Kommune. Endvidere skabes en genkendelighed og sammenhørighed i forhold til det visuelle indtryk.

I forbindelse med udarbejdelse af manualen, har repræsentanter fra Handelsstandsforeninger, Landdistriktsråd, Lokalråd, Trafiksikkerhedsudvalg, Turistråd samt Kultur- og Fritidskonsulenter deltaget i dialogmøder.

Formål

Kvalitets- og designmanualen skal sikre en helhedsorienteret vedligeholdelse, udskiftning og investering. Manualen rummer en overordnet retning for valg af materialer, inventar og vejudstyr i de forskellige byer, i landdistrikterne og turistområderne.

Manualen tager højde for både arkitektur, drift og vedligeholdelse.

Beskrivelse

Manualen er opdelt i forskellige kategorier, i forhold til byernes temaer, områderne uden om bykernerne samt mindre byer i på landet. I åbent land differentieres mellem skov-, natur-, strand- og sommerhusområder.

Der er generelle beskrivelse af produkter indenfor følgende områder:

  1. Byrumsinventar
  2. Belysning
  3. Skilte
  4. Kunst
  5. Belægning
  6. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger

Kvalitets- og Designmanualen er et dynamisk dokument og dermed et dokument der løbende vil følge udviklingen fremover, ligeledes er det muligt at fravige manualen ved større projekter, hvor temaet bliver valgt af andre hensyn.

Leder af Vej og Park

Inge Haakonsdatter