Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Lån af lokalerne Kuplen og Tingstedet

Nordfyns Kommune har to lokaler - Kuplen i Otterup og Tingstedet i Søndersø - vi gerne låner til foreninger med lokal interesse.

Lokalerne er indrettet for at støtte det lokale kulturliv. Vi stiller derfor lokalerne vederlagsfrit til rådighed for institutioner, grupper, foreninger og organisationer hjemmehørende i Nordfyns Kommune.

Du kan benytte lokalerne til

  • oplysende virksomhed

  • foredrag

  • møder

  • musikarrangementer

  • filmforevisninger

  • udstillinger

  • andre enkeltstående arrangementer

Du kan ikke benytte lokalerne til

  • arrangementer af privat karakter

  • kontinuerlig virksomhed

  • arrangementer og aktiviteter, der skønnes at kunne skade gulve, inventar m.v.

Industrielle og kommercielle virksomheder og organisationer hjemmehørende i Nordfyns Kommune kan benytte lokalerne til arrangementer af almen oplysende karakter, men ikke i erhvervs- eller reklamemæssigt øjemed.

Bemærk

Det er ikke muligt at benytte Tingstedet mellem jul og nytår.

Lokaler

Bestil lån af lokale

Lån af lokaler

Gå til selvbetjening

Bibliotek & Borgerservice