Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kulturarvsstrategi

Nordfyns Kommune arbejder aktivt ud fra en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas, fordi vi tror på, at vores fælles historie både byder på mange gode fortællinger og oplevelser, og giver os et tilhørsforhold til her, hvor vi bor.

Kulturarvsstrategien er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af Nordfyns ressourcer samt inputs fra en ekspertgruppe og fra borgere. Strategien sætter fokus på, hvordan vi bevarer kulturarven i Nordfyns Kommune, men også hvordan den kan formidles og anvendes af borgere og turister.

Du kan finde Kulturarvsstrategien via dette link: Strategier i Nordfyns Kommune

Kort, der viser opdelingen af Nordfyn i Højfyn mod syd, herefter Sletten og længst mod nord: den nordfynske kyst

Det nordfynske kulturlandskab rummer tre store fortællinger med hver sin særlige karakter, bebyggelsesmønstre og funktion:

Højfyn

Et kuperet terræn, præget af skove, snoede småveje og mindre, løst opbyggede landsbyer. Her er adskillige herregårde, enestegårde og vandmøller, og indimellem brydes terrænet af ådalen.

Sletten

Et åbent landbrugslandskab. Området er stort set skovfrit og har været det siden bronzealderen. Her ligger landsbyerne tættere, de er tættere bebygget og langt større. Der er færre herregårde, og de, der er, ligger alle sammen i udkanten af området, ud mod det højfynske eller kysten.

Kysten

Et terræn, hvor det flade er blevet helt fladt. Landskabet gennemskæres af kanaler, og flere steder ses små murstensbygninger, der rummer pumpestationer. I dette landindvindingslandskab finder man også små ”øer”, hvor landskabet hæver sig en anelse – det er tidligere øer, som nu er blevet landfaste. I løbet det 20. århundrede har den nordfynske kyst fundet en helt ny anvendelse som rekreativt område.

Indenfor de tre områder (Højfyn, Sletten og Kysten) er der udpeget i alt 24 kulturmiljøer, der hver rummer en væsentlig del af Nordfyns historie. Kulturmiljøerne repræsenterer hovedtemaer i den nordfynske kulturarv, herunder stationsbyer, bevaringsværdige landsbyer, hovedgårde, inddæmninger, møller, Bogense Købstad og Beldringe Flyveplads.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00