Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Databeskyttelse

Databeskyttelse handler om, hvordan kommunen behandler dine oplysninger.

Nordfyns Kommune håndterer, som offentlig myndighed, mange oplysninger i det daglige arbejde. Det er oplysninger, der omhandler f.eks. navn, adresse, cpr. nummer, foreninger, virksomheder og lign.

Nordfyns Kommune arbejder som alle andre offentlige myndigheder med den nye EU-persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen skal ensarte reglerne om håndtering af persondata på tværs af EU, og med den nye forordning bliver en række krav skærpet i forhold til tidligere. Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune godkendte derfor den 26. april 2018 en revideret Informationspolitik, som opfylder de nye krav.

For dig som borger betyder det, at du har mulighed for at få oplyst f.eks. hvordan dine data bliver indhentet, anvendt og opbevaret.

Et nyt krav i Persondataforordningen er, at der i kommunen skal udpeges en Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

DPO'ens opgave er at tilse, at kommunen lever op til kravene i databeskyttelsesloven. Du kan som borger rette henvendelse til DPO'en, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

DPO'en kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Personoplysninger på ansatte