Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sommerhusbyggeri

Hvis du vil bygge nyt eller bygge til eksisterende sommerhus, skal du altid søge byggetilladelse via Byg og Miljø.

Send din byggeansøgning

Byggemulighederne i sommerhusområder er anderledes end i f.eks. parcelhuskvarterer. Der er større krav til åbenhed og luft omkring bygningerne, ligesom grundene skal være store, og bebyggelsesprocenten er lavere end andre steder.

Projektet vil som udgangspunkt skulle overholde kravene i bygningsreglementet, men det er muligt, at der er en lokalplan eller tinglyst deklaration, som enten lemper eller strammer kravene.

På små sommerhusgrunde er der ofte mulighed for blandt andet at bygge nærmere skel og opnå højere bebyggelsesprocent, end byggeretten i bygningsreglementet ellers giver mulighed for. Læs mere om mulighederne for sommerhuse på små grunde.

For sommerhuse beliggende bag et dige og/eller i første række, gøres særligt opmærksom på de byggelinjer, disse grunde er omfattet af. Her gælder blandt andet, at nye sommerhuse og tilbygninger skal holde en afstand til digefod på min. 2 m.

Kommunen henviser desuden til Det Nordfynske Kystsikrings-, dige- og pumpelags hjemmeside

Vi anbefaler, at du hyrer en professionel rådgiver, inden du går i gang med dit byggeprojekt i sommerhusområdet, da især byggeri på de små grunde ofte er omfattet af mange krav og bestemmelser.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før du har fået byggetilladelse, og en byggetilladelse er gyldig i ét år. Hvis byggeriet ikke er begyndt inden et år, bortfalder tilladelsen.

Husk desuden at tage kontakt til en byggesagsbehandler, hvis du:

  • ønsker at gå i gang med en større renovering af dit sommerhus

  • ønsker at terrænregulere

Og husk, at du altid er velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler for en snak eller aftale om et møde vedr. byggeprojekt.

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstider

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00