Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Elev i Nordfyns Kommune

Sæt gang i karrieren med en god og alsidig uddannelse. Vi har flere muligheder i Nordfyns Kommune. Du kan blive kontorelev, pædagogisk assistentelev eller begynde på Social- og sundhedsuddannelsen.

Nordfyns Kommune ansætter hvert år ca. 65 engagerede og talentfulde elever til en aktiv og udfordrende arbejdsplads.

Står du for at skulle vælge uddannelse, er en elevplads i Nordfyns Kommune måske en mulighed for dig.

Vi har flere praktiksteder i både administrative afdelinger og på forskellige institutioner i Nordfyns Kommune.

Løn under uddannelse

Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft - altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.

Her kan du læse om Pias og Isabellas oplevelser som kontorelever i Nordfyns Kommune

Pia Eggeling Poulsen

27 år og 1. års elev i Nordfyns Kommune

Skole baggrund

Tietgen skolen / EUX business – Kontor.

Elevplads – Uddannelse

Det første år i min uddannelse er jeg på Ydelseskontoret i Jobcenteret. Her arbejder jeg med sagsbehandling af digitale ansøgninger fra borgere, der søger om en ydelse, blandt andet, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og enkeltydelser.
Min faste opgave er primært, at behandle enkeltydelse ansøgninger. Det er et økonomisk tilskud, en borger kan søge til, f.eks. tandbehandling, depositum og meget mere. Arbejdet består af:

 • Tjekke om borgeren har afleveret korrekt dokumentation til sin ansøgning.
 • Skrive agterskrivelse eller partshøring ud, hvis der mangler dokumentation eller oplysninger, for at kunne behandle en ansøgning.
 • Tjekke hvilken paragraf i Aktivloven, sagen skal behandles og afgøres ud fra.
 • Udfylde en rådighedsberegning, der skal vise om en borger er berettiget.
 • Skrive og sende en afgørelse til borgeren.
 • Journalføre processen.

Ud over det, fordeler og betaler jeg regninger, afholder fleksjob samtaler, fordeler ansøgninger og digital post og har betjening af borgere, henholdsvis personligt og over telefon.

Min oplevelse af Nordfyns Kommune, som uddannelsessted (Ydelseskontoret)

Jeg oplever her på Ydelseskontoret, at jeg kan være nysgerrig, åben og spørgende. Jeg har ikke oplevet, at nogle af mine kolleager har været afvisende over for mig, selvom jeg stiller mange spørgsmål, og afbryder dem i arbejdet. Jeg kan mærke, at de oprigtigt ønsker og have elever, samt at de vil give mig de bedste forudsætninger, til den dag jeg skal ud og stå på egne ben. Jeg føler mig ikke som en elev, men som en del af teamet.

Noget af det bedste ved Nordfyns Kommune er, at det er en lille kommune så arbejdsopgaverne er mange og læringen er derfor stor. Du specialisere dig ikke kun inde for ét område, men kommer rundt omkring mange forskellige områder. Udviser du interesse og seriøsitet for faget, kan du inden for Nordfyns Kommune, få en virkelig fed kontor uddannelse med speciale i offentlig administration.

Under din uddannelse skal du på skole i Odense, hvor teori bliver koblet på praksis. Du lærer om forvaltningens loven, og god forvaltningsskik, som er det der adskiller offentlig administration fra almindelig administration. Der er også mulighed for, at deltage i en studietur til Bruxelles, hvor du bl.a. skal ind og se Europa parlamentet og generelt bare hygge dig og netværke med dine medelever.

Isabella Maria Lindeskov Storm – 24 år

1. år i Budget og Regnskab
2. år i Organisation og HR

Uddannelsesmæssig baggrund

Jeg har færdiggjort en EUX på Tietgen Business med speciale i offentlig administration.

Arbejdsopgaver

I Budget og Regnskab er der mange forskellige opgaver. Som elev sidder man under flere områder, hvilke gider en alsidig og spændende hverdag. Opgaverne er primært

 • Daglige bankforretninger, f.eks. placering og bogføring af indtægter på kommunes hovedkonto
 • Håndtering af ikke gennemførte udbetalinger
 • Afstemning af bankkonti
 • Indblik i processen omkring budgetlægning
 • Betale- og opkræve regninger

Hvis man kan lide at fordybe sig, og har flair for tal – Så er økonomi det helt rette sted. Der er en masse spændende læring.

I Organisation og HR er der mulighed for at få et stort medansvar – hvis man ønsker det og frihed under ansvar, hvilke vil sige at man selv har mulighed for at vælge hvilke områder der interesserer en og få opgaverne tilrettelagt efter det. Mine arbejdsopgaver er meget anderledes end i økonomi. Der kan ikke sættes to streger under, og der er mange flere projektopgaver frem for driftsopgaver. Jeg trives personligt godt begge steder, men det har givet mig en god viden og større forståelse for måden at arbejde på i kommunen.
Opgaverne er primært

 • Behandle arbejdsskader
 • Medansvarlig for koordinering og udvikling inden for arbejdsmiljø og sundhedsordning
 • Kommunikationsopgaver herunder SoMe, intranetside og hjemmeside
 • MED-opgaver
 • Onboarding - og rekrutteringsproces
 • Ad-hoc opgaver / projekter

I Nordfyns Kommune bliver man taget godt imod som elev og bliver hurtig en del af teamet. Man har mulighed for at have ansvar og der er stor tillid til at man kan løse arbejdsopgaver selvstændigt. Man får lov til at udvikle sig, både fagligt og personligt – også uden for uddannelsens rammer.

Under uddannelsen er der skoleophold, hvor der bliver koblet teori på praksis. Der vil også være en studietur til Bruxelles, hvor man bliver klogere på EU.

Elevnetværk

Den elevansvarlige står for at opretholde en elevklub, som er et fællesskab for elever. Der bliver afholdt møder, hvor vi taler om hvordan det går i afdelingerne, skoleperiodernes indhold, og hvilke opgaver man får tildelt. Der er plads til alle, og det er rart at man har mulighed for at sparre med de andre