Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Elev i Nordfyns Kommune

Sæt gang i karrieren med en god og alsidig uddannelse. Vi har flere muligheder i Nordfyns Kommune. Du kan blive kontorelev, pædagogisk assistentelev eller begynde på Social- og sundhedsuddannelsen.

Nordfyns Kommune ansætter hvert år ca. 65 engagerede og talentfulde elever til en aktiv og udfordrende arbejdsplads.

Står du for at skulle vælge uddannelse, er en elevplads i Nordfyns Kommune måske en mulighed for dig.

Vi har flere praktiksteder i både administrative afdelinger og på forskellige institutioner i Nordfyns Kommune.

Løn under uddannelse

Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft - altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.

Her kan du læse om Pia og Leas oplevelser som kontorelever i Nordfyns Kommune

Pia Eggeling Poulsen

28 år, 2. års elev i Nordfyns Kommune

1. år ved Ydelseskontoret på Søndersø Rådhus
2. år ved Løn og Kontraktstyring på Bogense Rådhus

Uddannelsesbaggrund

EUX på Tietgen Business med speciale i offentlig administration.

Min oplevelse af Nordfyns Kommune som uddannelsessted er positiv

Nordfyns Kommune er en lille kommune; arbejdsopgaverne er mange, og læringen er derfor stor. Du har mulighed for at have ansvar, og der er stor tillid til, at du kan løse arbejdsopgaverne selvstændigt. Du specialiserer dig ikke kun inden for ét område, da du som udgangspunkt skal have berørt økonomi, sagsbehandling og borgervejledning. Personligt har det givet mig god viden om, hvad jeg vil specialisere mig inden for efter endt uddannelse. Under din uddannelse skal du på skole i Odense, hvor teori bliver koblet på praksis. Der er også mulighed for at deltage i en studietur til Bruxelles, hvor du bliver klogere på EU og for eksempel kommer ind og ser Europa-Parlamentet. Det er en god mulighed for at netværke med dine medelever. Min tur var rigtig god, så det kan jeg kun anbefale.

Arbejdsopgaver - Løn og Kontraktstyring

Der er mange forskellige opgaver under denne afdeling. Du har som elev mulighed for selv at sammensætte dine faste opgaver sammen med din oplæringsansvarlige:

 • Oprettelse af nye ansættelser
 • Vedligeholdelse af ansættelser
 • Fokus på overenskomster
 • Udarbejdelse af vejledninger til decentrale ledere
 • Mineapps
 • Refusion
 • Barsel

Arbejdsopgaver - Ydelseskontoret

På Ydelseskontoret arbejdede jeg med sagsbehandling af digitale ansøgninger fra borgere, der søger om en ydelse jf. Social- og Aktivloven. Blandt andet kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og enkeltydelser. Min faste opgave var primært at behandle enkeltydelsesansøgninger. En enkeltydelse er økonomisk hjælp til nødvendige udgifter, som en borger ikke selv har mulighed for at afholde. Det kan være flyttehjælp, medicinbevilling, tandlægehjælp, huslejerestance m.m.

Opgaver:

 • Tjekke om borgeren har afleveret korrekt dokumentation til sin ansøgning
 • Partshøring
 • Lovstof: Social- og Aktivloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven m.m.
 • Rådighedsberegning
 • Træffe afgørelse i sagen
 • Klagebehandling
 • Journalisering

Derudover betalte jeg regninger og vejledte borgere både personligt og over telefon.

Jeg har oplevet at blive taget godt imod og hurtigt blive en del af teamet begge steder, jeg har været.

Lea Sølyst Aagaard

34 år og 1. års elev i Nordfyns Kommune.

Skolebaggrund:

Jeg har færdiggjort en EUX på Tietgen Business.

Mit første år som elev:

Det første år er jeg på Bogense Rådhus i Strategi og Politik, hvor jeg er i HR.
I HR arbejder jeg med mange forskellige typer opgaver, der relaterer til kommunens medarbejdere. Jeg har opgaver inden for blandt andet arbejdsmiljø og sundhed, og nogle af mine faste arbejdsopgaver er at behandle arbejdsskader fra medarbejdere i kommunen, der har været ude for en arbejdsulykke, og at levere post fra Arbejdstilsynet ud til organisationens ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
Som en del af HR er der tillid til, at man arbejder selvstændigt med sine arbejdsopgaver, og så har man muligheden for at være med til at styre, hvordan ens faglige profil skal se ud - hvilket betyder, at man er med til at vælge, hvilke områder der er interessante, og få arbejdsopgaver tilrettelagt efter det.

Primære opgaver i HR:

 • Behandle arbejdsskader
 • Medansvarlig for koordinering af projekter inden for arbejdsmiljø og sundhed, herunder den årlige arbejdsmiljødag og DHL-Stafet 2024 for alle medarbejdere i organisationen
 • Levere elektronisk post fra arbejdsmiljøpostkassen.
 • Ad hoc opgaver, som f.eks. opgaver i Excel og kommunikationsopgaver på intranetsiden.

Elev i Nordfyns Kommune:

Ordene velkommen, tillid, ansvar og udvikling synes jeg beskriver godt, hvad det vil sige at være kontorelev i Nordfyns Kommune. Man bliver taget rigtig godt imod, og man føler sig velkommen. Der er tillid til, at man selvstændigt løser sine arbejdsopgaver, og man har muligheden for at få ansvar, hvis man ønsker det. Noget af det bedste er, at man kommer ud i flere områder i organisationen, og man tillærer sig derfor en bred faglig viden, men også en viden om, hvordan det er at arbejde i kommunen.

Under uddannelsen er der flere skoleophold, hvor man bliver undervist i bl.a. forvaltningsloven, og det er den lov, man arbejder under i kommunalt regi. Derudover er der en studietur til Bruxelles, hvor man lærer mere om EU. Der er også et elevfællesskab, hvor man mødes og kan sparre med hinanden.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00