Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vision: Fælles veje til ny velfærd

Visionen blev udarbejdet i 2022 i et samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen, kommunens ansatte, virksomheder, borgere og unge mennesker på Nordfyn.

Visionen indeholder 3 temaer:

Fællesskab driver udvikling

På Nordfyn udvikler vi fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen - med mod og handlekraft.
Naturen er vores fælles skat, som vi værner om og får til at vokse.

Frihed skaber rum

Oaser skyder op på Nordfyn.
Det er små og store fristeder, både fysiske og mentale.
De lyser op og gør det attraktivt at være nordfynsk.

Forskellighed åbner muligheder

Nordfyn skaber muligheder for alle, der har energi og idéer til at søge nye veje.
Vi støtter de gode kræfter, der udvikler bæredygtige løsninger og fællesskaber.

Borgmester og udvalgsformændene præsenterer tankerne bag visionen