Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Rabatklip

Nordfyns Kommune har eksterne entreprenører til at klippe vejrabatter i Nordfyns Kommune.

Rabatterne slås i nedenstående perioder

20. maj - 1. juli klippes ca. 1 meter (et skår)

Ultimo august klippes ca. 2 meter (2 skår)

Spørgsmål til rabatklip i Nordfyns Kommune, rettes til Vej og Park på vejogpark@nordfynskommune.dk

Naturrabat

Nordfyns Kommune har udlagt 15 km vejrabat, som biodiversitet til stor gavn og glæde for biodiversiteten i fremtiden

Rabatten vil på sigt udvikle mange forskellige blomster, her vil flere og flere insekter indfinde sig.

Biodiversitets rabatten slås en gang årligt, meget tidligt forår.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø.

Vej & Park - Materialegården