Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Børn og unge med handicap

Nordfyns Kommune har et ønske om at yde en særlig indsats for borgere med svære forudsætninger og livsbetingelser.

Handicapafdelingen for Børn og Unge

Du kan læse mere om Nordfyns Kommunes tilbud til handicappede børn og unge på disse sider.

Handicapafdelingen for Børn og Unge består af socialrådgivere, der i hverdagen har tæt kontakt og samarbejde med ergoterapeuter, tale-/hørekonsulenter og psykologer.

Indsatsen skal være med til at sikre, at familier med børn og unge med handicap får et liv så tæt på det normale som muligt, samtidig med at den skal fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med familien og ud fra familiens behov og forudsætninger.

Vi arbejder ud fra værdierne ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed

Selvbetjening

Ansøg om merudgift børn og unge

Gå til selvbetjening

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Gå til selvbetjening

Søg om hjælpemiddel/boligændring

Gå til selvbetjening

Børn og unge med handicap

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og bil

Herunder findes link til fraværserklæring

Herunder findes link til blanket for kørselsgodtgørelse

Kontakt

Børn og Familie
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag - onsdag 

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00