Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klager over landbrug

Som udgangspunkt bør et landbrug og driften af et landbrug ikke være til væsentlig gene for andre.

Dette gælder både i byen og på landet. Landzonen er dog landbrugets arbejdsområde, men føler du dig væsentligt generet af lugt, støv, fluer eller støj fra et landbrug, har du mulighed for at klage til kommunen.

Mange gange kan et problem dog lettest løses ved, at du tager en snak med landmanden. Når du tager en snak med landmanden først, er der større chance for en god dialog og en løsning på problemet. Kan problemet ikke løses ved dialog mellem jer, kan du kontakte kommunen.

Modtager kommunen en klage over et landbrug, vil man her starte med at vurdere om klagen kan behandles. Der vil være ting som kommunen ikke kan ændre på, enten fordi kommunen ikke er myndighed, eller fordi det der klages over ikke er ulovligt.

Du kan kontakte kommunen både via mail, brev eller og telefon eller ved personligt fremmøde indenfor åbningstiden på rådhuset i Otterup.

Inden du henvender dig til kommunen kan du med med fordel orientere dig omkring den relevante gene herunder.

Aktindsigt

Du skal være opmærksom på at ved behandling af sager om aktindsigt på miljøområdet, har kommunen pligt til at videregive almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail, når disse oplysninger ikke er beskyttet efter reglerne om navne- og adressebeskyttelse. Du kan derfor ikke forvente at være anonym hvis du klager.

Eventuelle oplysninger om politisk overbevisning og religiøse-, seksuelle-, racemæssige og helbredsmæssige forhold videregives ikke, da disse oplysninger er særligt beskyttede og de vil derfor blive anonymiseret i forbindelse med en aktindsigtsanmodning.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00