Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klager over landbrug

Som udgangspunkt bør et landbrug og driften af et landbrug ikke være til væsentlig gene for andre.

Dette gælder både i byen og på landet. Føler du dig generet af lugt, støv, fluer eller støj fra et landbrug, har du muligheden for at klage til kommunen.

Mange gange kan et problem dog løses ved, at du tager en snak med landmanden om genen eller generne. Kan problemet ikke løses ved dialog mellem jer, kan du kontakte kommunen.

Modtager kommunen en klage over et landbrug, vil man her starte med at vurdere om klagen kan behandles. Der vil være ting som kommunen ikke kan ændre på, enten fordi kommunen ikke er myndighed, eller fordi det der klages over ikke er ulovligt.

Du kan kontakte kommunen både via mail, brev eller og telefon eller ved personligt fremmøde indenfor åbningstiden på rådhuset i Otterup. Du kan dog med fordel orientere dig omkring den relevante gene du oplever i punkterne i menuen til venstre af sitet, inden du retter henvendelse til kommunen.

Aktindsigt

Du skal være opmærksom på at ved behandling af sager om aktindsigt på miljøområdet, har kommunen pligt til at videregive almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail, når disse oplysninger ikke er beskyttet efter reglerne om navne- og adressebeskyttelse.

Eventuelle oplysninger om politisk overbevisning og religiøse-, seksuelle-, racemæssige og helbredsmæssige forhold videregives ikke, da disse oplysninger er særligt beskyttede og de vil derfor blive anonymiseret i forbindelse med en aktindsigtsanmodning.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00