Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sygepleje

Alle borgere med en akut eller kronisk sygdom, handicap eller som er døende, kan efter en sygeplejefaglig vurdering, visiteres til gratis sygepleje.

Kommunal sygepleje

Kommunal sygepleje ydes som udgangspunkt som midlertidig hjælp, indtil du helt eller delvis kan klare dig selv eventuelt sammen med dine pårørende. Sygepleje ydes også hvis du er dødende, og vil tilbringe din sidste tid hjemme.
Sygeplejen ydes 24 timer i døgnet, alle ugens dage, året rundt. Man kan enten selv møde op og modtage sygeplejeydelser i én af de 3 sundhedskliniker eller modtage kommunal sygepleje i eget hjem, hvis man ikke er i stand til at møde op i en klinik.
Vores formål med at hjælpe dig med sygeplejefaglige behandling er at fremme dine muligheder for at leve et selvstændigt liv og fremme din sundhed gennem behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg.

Som borger i Nordfyns Kommune kan du få sygepleje når:

  • Du har en eller flere kroniske sygdomme, der gør din situation kompleks

  • Du skal have medicin eller behandling, som sygeplejersken betegner som kompliceret

  • Du har brug for støtte til at forebygge komplikationer til sygdom eller svækkelse

  • Du har brug for hjælp for at kunne tilbringe din sidste tid hjemme

Du kan blive henvist til sygeplejeydelser via en kommunale sygeplejerske eller din praktiserende læge.
Hvis du er på besøg eller holder ferie i en anden kommune, kan du stadig få hjælp til sygepleje. Sygeplejen leveres af opholdskommunen. I Nordfyns kommune leveres sygepleje til feriegæster som udgangspunkt i en af vores sundhedsklinikker.

Hvem udfører sygeplejen?

Sygepleje leveres af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller hjælpere ansat i den kommunale sygepleje i Nordfyns Kommune.

Derudover kan du møde sygeplejestuderende og SOSU-elever.
Alle medarbejdere bærer et identitetskort med navn og billede, som skal fremvises, hvis du beder om det. Alle medarbejdere og studerende/elever har tavshedspligt.

Hvor foregår det?

Du tilbydes som udgangspunkt sygepleje i en af kommunens sundhedsklinikker. Det er den faglige vurdering i sammenhæng med dit aktuelle behov, der afgør hvor du tilbydes sygepleje.
Transporten til og fra sygeplejeklinikken skal du selv sørge for.
Kommer sundhedsmedarbejderne i dit hjem betragtes dette som en arbejdsplads, hvor hjælpemidler kan blive nødvendige for at sikre medarbejdernes korrekte arbejdsstillinger.
Det forventes, at der ikke ryges mens sundhedsmedarbejderen yder din behandling, og at der luftes ud 30 min inden besøget.

Modtagelse af sygepleje?

Alle borgere med en akut eller kronisk sygdom, handicap eller som er døende, kan efter en sygeplejefaglig vurdering, visiteres til gratis sygepleje.
Hjælp til sygepleje er som udgangspunkt uden egenbetaling og ydes forud gået af en lægelig ordination. Du vil blive inddraget i egen behandling og målsætning for det videre forløb.
Der kan dog være afledt egenbetaling som eksempel skal du selv købe store doseringsæsker til 14 dage, hvis du får brug for hjælp til medicindosering. Du kan også blive bedt om at købe for eksempel plastikkasser med låg, vægt, termometer m.m.

Fælles medicinkort (FMK)

Får du som borger hjælp til din medicin vil personalet, som administrerer din medicin, samarbejde med din læge, speciallæger og sygehuse i det fælles medicinkort FMK. De præparater, der fremgår af dit medicinkort på FMK, er lægernes ordinationer, og hvis du opdager fejl, skal du kontakte den læge, der har ordineret præparatet. 

Sygeplejen

Sygeplejen akut Søndersø

Alle dage

00.00 - 24.00

Sygeplejen akut Otterup

Alle dage

00.00 - 24.00

Sygeplejen akut Bogense

Alle dage

00.00 - 24.00