Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Krav til foreningsdannelse for aftenskoler

Såfremt en forening bliver godkendt som udbyder af folkeoplysende voksenundervisning i Nordfyns Kommune, kan foreningen modtage støtte som aftenskole.

Det er Folkeoplysningsudvalget, der behandler ansøgninger om godkendelse som forening, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning i Nordfyns Kommune.

For at kunne komme i betragtning til godkendelse skal foreningen leve op til følgende krav:

Krav til foreningen

  • Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v.

  • Foreningen har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægter godkendt på foreningens generalforsamling

  • Foreningen skal have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer. De skal vælges eller udpeges af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen

  • Foreningen skal give deltagerne, i den folkeoplysende virksomhed, mulighed for en plads i bestyrelsen

  • Foreningens undervisning skal som hovedregel være åben for alle

  • Foreningen skal være hjemmehørende i Nordfyns Kommune

  • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

  • Foreningen skal ikke oprettes eller drives med kommercielt formål og et evt. overskud skal tilfalde foreningen

  • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning

Hvad kan man få tilskud til?

Alle foreninger, der opfylder tilskudskravene og gennemfører undervisning i overensstemmelse med de fastsatte regler, har ret til tilskud til leder- og lærerløn.

For at være berettiget til tilskud er det en betingelse, at foreningen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00