Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Erstatning ved uheld på vej eller fortov

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller andre ujævnheder i belægningen, kommer til skade på offentlig vej eller fortov, kan du søge erstatning hos kommunen.

Anmeldelse skal ske skriftligt eller pr. e-mail og indeholde oplysninger om:

  • Skadestedet
  • Tidspunktet for uheldet
  • Navn, adresse, tlf. nr. og cpr nr.
  • Hvordan uheldet skete
  • Hvilken skade er sket, materiel eller personskade

Når Teknik, Erhverv og Kultur har modtaget din henvendelse, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen af dit brev, og anmeldelsen vil blive videresendt til kommunens forsikringsselskab, Kommune Forsikring. Du vil direkte fra forsikringsselskabet modtage afgørelsen på sagen. Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang.

Anmeldelsen sendes til kommunen.

Uheld på grund af manglende snerydning

Ved uheld på grund af manglende snerydning på kommunale fortove, er den tilstødende grundejer ansvarlig, og et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Uheld på private fællesveje

Er du uheldig, at du på grund af manglende snerydning, huller eller andre ujævnheder i belægningen kommer til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at rette henvendelse til den tilgrænsende grundejer.

I henhold til Lov om private fællesveje §57 er det den tilgrænsende grundejer, der har ansvaret for at holde vejen i en - under hensyn til færdslens art og størrelse - god og forsvarlig stand.

Kommunen kan oplyse om vejen er en kommunevej eller en privat fællesvej.