Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vandforsyningsplan

En vandforsyningsplan er en plan, der skal sikre den fremtidige vandforsyning både i forhold til forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 endeligt vedtaget Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031.

Vandforsyningsplanen vises på sin egen hjemmeside og kan læses her.

Planen indeholder fire overordnede målsætninger. Til hver målsætning er der udarbejdet retningslinjer, der skal sikre, at planens målsætninger kan opfyldes. Retningslinjerne er bindende for kommunens sagsbehandling.

Planen indeholder ligeledes et afsnit om hvert enkelt vandværk med en opsummering af tekniske data samt en handleplan for hvert vandværk.

Der vil komme ændringer til vandforsyningsplanen. De vil blive beskrevet som tillæg og bliver løbende opdateret under afsnittet ”Tillæg”. 

Eventuelle spørgsmål til vandforsyningsplanen kan rettes til Natur og Miljø.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00