Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Midlertidige aktiviteter (støj og støv)

Skal du lave noget, der kan genere dine naboer med f.eks. støv eller støj, skal du anmelde det til Nordfyns Kommune i god tid.

Midlertidige aktiviteter som giver støj og støv skal anmeldes til Nordfyns Kommune

Det kan være aktiviteter som f.eks.

 • Musikfestival

 • Rundflyvning

 • Større sportsevents

 • Midlertidig skydning
 • Sandblæsning af facader

 • Nedrivning af bygninger

 • Nedknusning af beton

Vi skal have anmeldelsen senest 14 dage inden aktiviteten skal finde sted.

Send din anmeldelse til teknisk@nordfynskommune.dk 

Af anmeldelsen skal fremgå

 • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten

 • Hvilken aktivitet, der ønskes gennemført

 • Hvor aktiviteten skal finde sted

 • Kort over området med angivelse af f.eks. skudretning ved skydning eller højttalere ved musik/sportsevents
 • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidspunkt af døgnet

 • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses

Nordfyns Kommune vil eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00