Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Plan for reduktion af mågegener i Bogense by

Nordfyns Kommune har udarbejdet en plan for at begrænse gener fra måger i Bogense.

Planen indeholder en beskrivelse af den konkrete indsats, der udføres af kommunen, hvilke regler og forpligtelser, der gælder på området, samt en kort opsummering af, hvilke afværgetiltag den enkelte borger kan udføre for at begrænse generne.

Nordfyns Kommune påtager sig en koordinerende rolle i forbindelse med direkte regulering. Kommunen har udpeget et indsatsområde. Indsatsområdet kan ses herunder. Inden for indsatsområdet har kommunen fået dispensation fra Naturstyrelsen til at foretage regulering af Sølvmåge og Stormmåge.

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00