Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Skraldespande og arbejdsmiljø

Der er visse krav til placeringen af affaldsbeholdere, først og fremmest ift. arbejdsmiljølovgivningen for renovationsmedarbejdere, særligt mht. adgangsvej og placering af affaldsbeholder. Her kan du få et overblik.

Hvis du skal gøre noget anderledes til næste tømning, afleverer skraldemanden en flyer på din skraldespand eller i din postkasse. Vejen og fortovet er skraldemandens arbejdsplads, og derfor gælder det f.eks. at:

  • Affaldet skal være sorteret korrekt
  • Låget på beholderen skal kunne lukkes
  • Adgangsvejen til beholderen skal leve op til kravene i skelkataloget (se nedenfor)
  • Kun affald i den godkendte beholder tages med
  • Håndtaget skal vende ud mod offentlig vej
  • Beholderen skal være synlig
  • Beholderen skal være fri for sne, og adgangsvejen skal være ryddet + saltet/gruset
  • Støv og aske skal pakkes i lukkede poser.

Har vi glemt din skraldespand? Kontakt os hurtigst muligt på selvbetjeningen ovenfor, appen eller på telefon. Inden for 2 hverdage vil vi som regel ekstratømme spanden uden beregning.

Regulativer for affald i Nordfyns Kommune

Bemærk: Nordfyns Kommunes Skelkatalog opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt Genbrug og Renovation indenfor kontorets åbningstid .

Forskel på skel- og standplads afhentning

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

Lukket

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage