Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Arbejdsklausul for bygge- og anlægsprojekter

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har den 25. september 2014 vedtaget en arbejdsklausul, som erstatter den hidtidige politik for anvendelse af arbejdsklausuler i Nordfyns Kommune.

Bygge- og anlægsprojekter - Arbejdsklausul gældende for Nordfyns Kommune

Arbejdsklausulen er udarbejdet i Borgmesterforum Fyn regi, så reglerne er som udgangspunkt ens for alle leverandører og eventuelle underleverandører, der byder ind på opgaver i de fynske kommuner.

Ifølge arbejdsklausulen skal løn- og arbejdsforholdene følge betingelserne i den kollektive overenskomst, som gælder for den pågældende sektor. Arbejdsklausulen skal således sikre at leverandører og eventuelle underleverandører overholder en række minimumskrav for deres medarbejderes løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med opfyldelse af deres kontrakter, samt sikre en fair konkurrence for det danske erhvervsliv.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00