Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Lejlighedsskiltning i byområde

Der skal søges om tilladelse til at anbringe midlertidige skilte, plakater og lignende ved vejen i forbindelse med begivenheder og arrangementer. Her kan du læse mere om og ansøge om opsætning af lejlighedsskiltning i byområder.

Ansøg om lejlighedsskiltning i byområde

Lejlighedsskiltning

Gå til selvbetjening

Udfyld og indsend ansøgnings skemaet, via link herover.

Ansøger skal være bekendt med nedenstående retningslinjer for opstilling af lejlighedsskiltning.

Har du spørgsmål, kan de sendes til: vejogpark@nordfynskommune.dk

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

  • at skiltet kun opsættes i tilknytning til den lokalitet, hvor arrangementet foregår
  • at skilte / plakater og lignende ikke anbringes på den permanente færdselsafmærkning eller på en måde, der kan genere denne
  • at skilte / plakater og lignende anbringes, så de ikke generer oversigtsforhold ved vejtilslutninger og indkørsler
  • at skilte / plakater og lignende ikke opklæbes på signalanlæg, læskure, el-skabe, styreskabe og lignende
  • at skilte / plakater og lignende som hovedregel ikke må være større end 1,0 m²
  • at skilte / plakater og lignende tidligst opsættes 2 uger før arrangement og nedtages umiddelbart efter arrangement, dog senest 1 uge efter.
  • at opsætning sker uden ansvar og udgift for vejbestyrelsen
  • at skiltene ikke indeholder reklamer eller fremmede logoer m.v. Eget logo må dog benyttes

Hvis vejmyndigheden vurderer et skilt som trafikfarligt, vil det blive blive taget ned uden varsel.

Valgplakater

I perioden fra kl. 12.00 på den 4. lørdag før valgdagen kan valgplakaterne frit opsættes uden tilladelse, så længe regelsættet i vejloven eller privatvejsloven overholdes. Opsætningen kan ske uden tilladelse såfremt plakaterne er opsat på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2, og opsætningen i øvrigt overholder lovgivningen.