Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Det er muligt at søge økonomisk støtte til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer samt anden bebyggelse og anlæg af bevaringsmæssig interesse.

Med tanke på, hvor stor betydning bygningskulturarven har for et lokalmiljøs kvalitet, identitet og tiltrækning af tilflyttere, har Kommunalbestyrelsen besluttet at reservere et årligt beløb på 300.000 kr. af Landsbyfornyelsespuljen til bl.a. istandsættelsesarbejder af bevaringsværdige bygninger. 

Et af målene er at tilskynde ejere til at istandsætte bygninger med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter. Der er tale om et tilskud til egne udgifter til dem, som gerne vil gå det ekstra skridt for at bevare byggeskikken eller landsbymiljøet.

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00