Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Farligt affald

Genbrugspladserne modtager alle typer miljøfarligt affald, undtaget ammunition og eksplosiver, som skal afleveres til politiet.

Miljøfarligt affald fra erhvervsvirksomheder modtages mod betaling i mindre mængder. Hver virksomhed kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. år.

Det koster 60 kroner + moms per påbegynd kilo farligt affald der indleveres.

Husk at bede om en kvittering ved aflevering af farligt affald, så det kan dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden, at affaldet er bortskaffet på lovlig vis.

Hvis virksomheden har mange tomme pesticid-dunke, kan der på genbrugspladserne hentes specielle sække så de tomme dunke løbende kan pakkes indtil sækken er fuld og kan afleveres på genbrugspladsen. 

For erhvervsvirksomheder er der desuden etableret følgende ordninger:

  • Den fælleskommunale Ordning: Er beregnet til indsamling af større mængder emballeret miljøfarligt affald.
  • Den lille Indsamlingsordning: Er etableret for virksomheder, institutioner m.v., der producerer miljøfarligt affald fra 0-50 kg årligt.
  • Landbrugsordningen: Er etableret for landbrug og gartnerier med årlige mængder fra 0-100 kg miljøfarligt affald. Udgiften til behandlingen af det miljøfarlige affald afholdes af den enkelte virksomhed.

For information om disse ordninger henvises til: Modtagerstation Syddanmark A/S på tlf. 76 20 13 00.

Asbest og eternit affald

Der er i hele landet kommet nye regler for aflevering af asbest- og eternitaffald. Dette betyder at der i Nordfyns Kommune, er ændret på måden du kan komme af med dette.

 

Fremover kan du komme af med asbest og eternit på to måder:

Du kan afleverer begrænset mængder på genbrugspladsen i Søndersø,

eller du kan gøre brug af bigbag-ordningen og få dit asbest og eternit afhentet på din adresse. 

Priser

1600 kroner incl. moms pr. bigbag for erhverv

Prisen inkluderer både bigbagen og afhentning af denne. 

 

For at læse mere om reglerne for asbest og eternit, følg nedestående link:

Regler for asbest og eternit i Nordfyns Kommune

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage