Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kompost

Du kan hente kompost gratis på alle genbrugspladserne i Nordfyns Kommune.

Haveaffaldet, som afleveres på genbrugspladserne, knuses og komposteres derefter i ca. et år. Den kompost, som kommer ud af denne proces, fordeles til alle tre genbrugspladser, hvor den kan afhentes gratis af kommunens borgere.

Man kan ikke altid regne med at få læsset kompost med maskine. Vi læsser gerne i det omfang personalet ikke er optaget af andre opgaver, men der vil være perioder i løbet af dagen hvor vi ikke kan læsse komposten.

Komposten er meget velegnet til jordforbedring, og den indeholder også en del gødningsværdi.

Komposten færdigbehandles to gange om året, typisk i marts/april og september/oktober. Desværre er efterspørgslen efter komposten større end den mængde, vi kan producere. Derfor kan vi ikke garantere, at der altid er kompost på alle tre pladser.

Til højre ses de invasive arter der skal i container "12 rest efter sortering".

De invasive arter er:

  • Bjørneklo
  • Flyvehavre
  • Japansk pileurt
  • Hybenrose
  • Kæmpe balsamin
  • Vild pastinak
  • Gul kæmpekalla
  • Smalbladet vandpest
  • Gyldenris
  • Grøn cambomba.

Indhold i komposten

Værdier

Vores kompost

Typiske værdier

Grænseværdier

pH-værdi

8,2

7,5-8,4

Spiredygtige frø

300 stk/m3

0-4800 stk/m3

Stabilitetsgrad

Meget stabil

Frisk - meget stabil

Kalkvirkning

12 kg/ton

6-52 kg/ton

Total Kvælstof (N)

5,4 g/kg

3-6 g/kg

Total Fosfor (P)

1,2 g/kg

0,7-1,4 g/kg

Total Kalium (K)

2,7 g/kg

0,5-3,8 g/kg

Arsen

5 mg/kg ts

0,2-6 mg/kg ts

25

Bly

16 mg/kg ts

13-70 mg/kg ts

60

Cadmium

0,38 mg/kg ts

0,22-0,79 mg/kg ts

0,8

Kompost fra Nordfyns Kommunes Genbrugspladser

Otterup Genbrugsplads
Ørkebyvej 15 , 5450 Otterup
Bogense Genbrugsplads
Industrivej 2 , 5400 Bogense
Søndersø Genbrugsplads
Snavevej 25 , 5471 Søndersø
Genbrug og Renovation
Industrivej 2 , 5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage