Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyns Kommune bakker op om verdensmålene

193 lande er gået sammen om 17 verdensmål, som frem mod 2030 skal sætte kursen for en bæredygtig udvikling i verden.

Kommunalbestyrelsen har sat fokus på verdensmålene

Nordfyn tager medansvar for FN's verdensmål og den bæredygtige udvikling. Bæredygtighed er mere aktuelt end nogensinde og globale udfordringer som befolkningstilvækst, klimaforandringer og overforbrug kræver en indsats. Bæredygtig udvikling handler i høj grad om at tænke i helheder og planlægge langsigtet- fysisk, miljømæssigt, socialt og økonomisk - samtidig med at der skabes byer og landsbyer med bedre kvalitet.

Nordfyns Kommune ønsker at bidrage til opfyldelsen af verdensmålene på lokalt niveau. Bæredygtighed har indirekte været en integreret del af mange udviklingsinitiativer i Nordfyns Kommune igennem flere år. Dette skal fremadrettet synliggøres yderligere ved at man i den konkrete dagligdag, har fokus på, hvilke Verdensmål et givent projekt støtter op omkring, og samtidig hvordan dette forholder sig til Vision 2021.

Bæredygtighed vil derfor blive en del af fremtidige politikker og strategier i Nordfyns Kommune.

Kender du målene?

Bliv klogere på verdensmålene på FN's verdensmål hjemmeside.

Indsatser i Nordfyns Kommune

På disse sider kan du læse mere om det arbejde, der er i gang i Nordfyns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget har valgt at arbejde med følgende verdensmål

Verdensmål nr. 7Nr. 7: Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 13Nr. 13: Klimaindsats

Verdensmål nr. 15Nr. 15: Livet på land

Erhverv-, Kultur og Fritidsudvalget har valgt at arbejde med følgende verdensmål

Verdensmål nr. 3Nr. 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål nr. 9Nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål nr. 11Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål nr. 12Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Fra september 2020 vil der være henvisning til verdensmålene i udvalgenes dagsordner, såfremt det er relevant.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00