Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Servicevejvisning

Hvad er kommerciel servicevejvisning?

  • Denne form for servicevejvisning er begrundet i kommercielle ønsker og har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål.
  • Målet vil typisk være seværdigheder, serviceanlæg, offentlige og private virksomheder m.fl.
  • Målet kendetegner sig ved, at det har et kommercielt formål og er primært lokale mål f.eks. skole, seværdighed, hotel og dagligvareforretning m.fl.
  • Kommercielle mål kan f.eks. også være andre overnatningssteder end hotel, golfbaner, spisesteder, offentlige institutioner m.fl. samt private virksomheder som produktionsvirksomheder, håndværkervirksomheder, butikker m.fl.
  • Omkostninger ifm. kommerciel servicevejvisning afholdes af ansøgeren. Der henvises til gældende takstkatalog.  

 

Kommerciel servicevejvisning

  • Skal udføres som blå/hvid skilt.
  • Skal udføres med anerkendt symbol, såfremt dette forefindes og kan suppleres med tekst.
  • Må ikke indeholde firmalogo.

Nordfyns Kommune træffer som vejmyndighed afgørelse om servicevejvisning og vil derfor gerne være behjælpelig, hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning om kommerciel servicevejvisning.