Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Servicevejvisning

Hvad er kommerciel servicevejvisning?

Kommerciel servicevejvisning er en betegnelse for en hvid-blå servicevejvisning der, mod be​taling, kan etableres til alle typer virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter og almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner.

På den kommercielle servicevejvisning kan der benyttes virksomhedsnavn, men virksomhedslogo eller lignende må ikke anvendes. Skiltet indeholder et piktogram og en tekst.

Af trafikmæssige hensyn må der ikke opsætte mere end 4 vejvisningstavler med på samme sted. Ved mere end 4 vejvisningstavler på samme sted samles servicevejvisning på én fælles tavle (pr. retning), med piktogrammer.

Ansøger må tåle, at en tidligere godkendt servicevejvisning med tekst ændres, til et skilt med piktogrammer, såfremt kommunen modtager flere ansøgninger om servicevejvisning på samme sted. Der ydes ikke kompensation for denne ændring.

 

Hvor vejvises der fra?

Uden for tættere bebygget område

Kommerciel servicevejvisning til mål beliggende uden for tættere bebygget område opsættes som udgangspunkt fra nærmeste rutenummererede vej og frem til målet, medmindre andet fremgår i forhold til den konkrete servicetavle.

 

Ligger virksomheden i lige lang afstand mellem to af disse veje, kan der skiltes fra begge sider.

 

Inden for tættere bebygget område

Kommerciel servicevejvisning til mål beliggende inden for tættere bebygget område opsættes som udgangspunkt fra nærmeste større vej og frem til målet, medmindre andet fremgår i forhold til den konkrete servicetavle.

Ligger virksomheden i lige lang afstand mellem to af disse veje, kan der skiltes fra begge sider.

 

 

Sådan søger du:

Ønsker du at få opsat kommerciel servicevejvisning til din butik, virksomhed, institution eller anden type attraktion, skal du benytte ovenstående link til ansøgningsskema. Vær opmærksom på, at der er en egenbetaling ved ansøgning.

Gældende takstkataloget: Takstkatalog

 

Behandling af ansøgninger:

Det er Vejmyndigheden, der behandler ansøgning og vurderer, om skiltningen kan skabe trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Trafiksikkerheden skal vurderes konkret i det aktuelle vejkryds, hvor der ønskes opsat servicevejvisning. Hvis Vejmyndigheden vurderer, at ansøgningen kan imødekommes, vil ansøger modtage en skitse inkl. betalingsbetingelser til godkendelse.