Nordfyns Kommune logo, til forsiden

§ 18 puljen til frivilligt socialt arbejde

Selvbetjening

 • §18 puljemidler

  # Sundhed og sygdom

Støtte til frivillige sociale foreninger i 2021

Den 10. november 2020 udloddede Social- og Sundhedsudvalget midler fra §18 puljen til 2021. Der er fortsat en restpuljen tilbage som kan søges senest fredag den 15. januar 2021.

For at søge §18 puljen til frivilligt socialt arbejde for 2021 skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes.  Benyt gerne Google Chrome til ansøgningsskemaet. 

Foreninger der har fået midler i hovedrunden i november kan søge til andre aktiviteter/projekter i restpuljen i januar måned. 

Restpuljen 2021 kan søges til aktiviteter, herunder at forebygge ensomhed og styrke fællesskaber, hvor myndighedernes COVID-19 restriktioner overholdes f.eks. flere grupper med færre deltagere i eller benytte det virtuelle eller naturen.

Formålet med §18 puljen i Nordfyns Kommune:

Formålet med at give økonomiske støtte vil altid rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende.

Der kan ydes støtte til aktiviteter i form af:

 • konkrete aktiviteter og projekter, der har et socialt, humanitær, sundhedsfremme og forebyggende sigte, og som kan benyttes af borgere i Nordfyns Kommune.

 • tilskud til nye aktiviteter, nye tiltag, etablering af forening og nye initiativer

 • driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde

 • tilskud til driftsudgifter, herunder dokumenterede rimelige lokale udgifter, forbrugsudgifter, transport, telefon, porto, papir m.v., kan dækkes helt eller delvist.

Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved, at det

 • udføres uden økonomisk eller retslig tvang

 • er ulønnet

 • udføres for andre end familie eller nærmeste sociale netværk

 • er til gavn for andre

 • udføres indenfor rammerne af en forening/organisation.

Fra juni 2018 har Nordfyns kommune valgt at forsikre frivillige, der løser en opgave i samarbejde med kommunen, undtaget de frivillige, der er forsikret i egen forening. Frivillige er en stor hjælp og skal derfor have lige vilkår, i forhold til at være forsikrede, som medarbejderne.