Nordfyns Kommune logo, til forsiden

§ 18 puljen til frivilligt socialt arbejde

Selvbetjening

 • §18 puljemidler

  # Sundhed og sygdom

Støtte til frivillige sociale foreninger i 2022

Den 2 november 2021 udlodder Social- og Sundhedsudvalget midler fra § 18 puljen til 2022. Der vil være et restbeløb som foreningerne kan søge til den kommende udlodning i februar 2022, hvor der er ansøgningsfrist den 15. januar 2022.

For at søge §18 puljen til frivilligt socialt arbejde for 2022 skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes.  Benyt gerne Google Chrome  eller Microsoft Edge til ansøgningsskemaet. 

Foreninger der har fået midler i hoved runden i november kan søge til andre aktiviteter/projekter i restpuljen i januar måned, såfremt der er midler tilbage efter hoved runden.  

Formålet med §18 puljen i Nordfyns Kommune:

Formålet med at give økonomiske støtte vil altid rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende.

Der kan ydes støtte til aktiviteter i form af:

 • konkrete aktiviteter og projekter, der har et socialt, humanitær, sundhedsfremme og forebyggende sigte, og som kan benyttes af borgere i Nordfyns Kommune.

 • tilskud til nye aktiviteter, nye tiltag, etablering af forening og nye initiativer

 • driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde

 • tilskud til driftsudgifter, herunder dokumenterede rimelige lokale udgifter, forbrugsudgifter, transport, telefon, porto, papir m.v., kan dækkes helt eller delvist.

Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved, at det

 • udføres uden økonomisk eller retslig tvang

 • er ulønnet

 • udføres for andre end familie eller nærmeste sociale netværk

 • er til gavn for andre

 • udføres indenfor rammerne af en forening/organisation.

Fra juni 2018 har Nordfyns kommune valgt at forsikre frivillige, der løser en opgave i samarbejde med kommunen, undtaget de frivillige, der er forsikret i egen forening. Frivillige er en stor hjælp og skal derfor have lige vilkår, i forhold til at være forsikrede, som medarbejderne.