Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Trafiktal

Trafikmålinger i Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune gennemfører løbende trafikmålinger på det nordfynske vejnet.

Hvis det har din interesse, har du nu mulighed for at orientere dig om vores seneste trafiktal som formidles igennem Vejdirektoratets portal Mastra.

Der vises trafiktal for det aktuelle år + 2 år tilbage.

Der tages forbehold for evt. fejl i data, og trafiktallene skal derfor betragtes som vejledende.

Nordfyns Kommune gennemfører systematisk trafikmåling på kommunens overordnede vejnet.

Supplerende hertil gennemføres der yderligere en række trafikmålinger, som ofte har baggrund i borgerhenvendelser, eller hvis det skønnes væsentligt ift. at afdække de trafikale forhold i før- og efter situationer.