Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Trafiktal

Trafikmålinger i Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune gennemfører løbende trafikmålinger på det nordfynske vejnet, med henblik på at blive klogere på mængden af trafik og bilernes hastighed. Det giver os et godt fundament til at skabe en god og sikker infrastruktur og hjælper os til at prioritere hvilke strækninger, der kan have behov for trafiksanering.

Hvis det har din interesse, har du mulighed for at orientere dig om vores seneste trafiktal via ovenstående link.

Der vises trafiktal for det aktuelle år + 3 år tilbage.

Der tages forbehold for evt. fejl i data. Trafiktallene skal betragtes som vejledende.

Nordfyns Kommune gennemfører systematisk trafikmåling på kommunens overordnede vejnet.

Supplerende hertil gennemføres der yderligere en række trafikmålinger, som ofte har baggrund i borgerhenvendelser eller hvis det skønnes væsentligt ift. at afdække de trafikale forhold i før- og efter situationer.