Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Projekt Bogense Kystdiger

Information om Projekt Bogense Kystdiger

Du kan på denne side finde information om Projekt Bogense Kystdiger.

Nordfyns Kommune har besluttet at igangsætte en undersøgelse af sikringen af Bogense mod stormflod. I undersøgelsen indgår en vurdering af digernes og afvandingssystemernes tilstand i dag, samt en fastsættelse af det niveau, byen og omegn bør sikres til. Dette niveau fastsættes under hensyntagen til byens forventede udvikling og de forventede ændringer i klimaet i det tidsrum den nye sikring forventes at holde – typisk mindst 50 år.

Bogense har udviklet sig betydeligt siden digerne blev bygget. Der er derfor større værdier at beskytte. Samtidig ventes både en generel havvandsstigning og kraftigere storme og dermed også stormfloder. Derfor er der flere gode grunde til at sikre byen bedre end tidligere.

Se her:  Et par forklarende videoer om projektet

Projektområde

Projektområdet er det forventede område, hvor ejendomme forventes at få direkte eller indirekte gavn af projektet. Indirekte gavn er f.eks. at adgangsvejen til ejendommen bliver oversvømmet, hvis digerne ikke havde været der. Der er ca. 2100 matrikler indenfor projektområdet, hvorfor de ca. 1600 matrikler ligger så lavt at ejendommene vil blive oversvømmet, hvis digerne ikke var der (direkte gavn).

Vi opfordrer til at spørgsmål sendes til projektets mailadresse, Bogensekystdiger@nordfynskommune.dk, så vil du blive ringet op.

Læs her: Svar på tidligere stillede spørgsmål

Projektområdet fremgår af de foldere, som du kan se herunder.

Læs her: Status på projektet

Bemærk:

Dokumenterne opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00