Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfynske herregårde

Der er i dag 17 herregårde, eller hovedgårde, i Nordfyns Kommune. De fleste går tilbage til middelalderen, hvor de fungerede som godshovedsæder, boliger for adelsmænd og tilflugtsborge i ufredstider. Hovedgårdene har sat deres præg både på samfundet og det omgivende landskab. Dyk ned i det kulturhistoriske tema om hovedgårde her, og lær mere om den enkelte hovedgårds historie.

Nordfynske hovedgårde

Hovedgårde har historisk haft kolossal betydning, både på landskabet og organiseringen i samfundet. I dag er der 123 hovedgårde tilbage på Fyn, men der har formentlig været dobbelt så mange. Hovedgårdenes historie er omskiftelig, men spændende, hvis man vil forstå lokalområdets og hele Danmarks historie.

Gyldensteen

Gyldensteen er et imponerende syn med en prægtig renæssancebygning og skønne omgivelser ved eng og skov. Grevskabet Gyldensteen har op gennem historien domineret store områder af Nordfyn.

Sandagergård

Sandagergård er den klassiske historie om en hovedgård, der slog sig ned i landsbyen Sandager og spiste alle gårdene, så der ikke længere var nogen almindelige bøndergårde tilbage.

Uggerslevgård

Uggerslevgård er en landsbyhovedgård, der kendes fra 1400-tallet. Hovedbygningen er en fin enkeltfløjet bygning.

Harritslevgård

Harritslevgård opstod oprindeligt i landsbyen Harritslev, og den kendes tilbage fra 1200-tallet. Bogense By er antageligt opstået i ly af Harritslevgård.

Oregård

Ved Ore ligger Oregård, som allerede nævnes i Valdemar Sejrs Jordebog fra 1231, hvor den hørte under kronen. Ore betyder en udmark eller et overdrev, som man tog under opdyrkning, og mange kreaturer har siden nydt godt af de engene der.

Jerstrup Hovedgård

Jerstrup blev første gang nævnt i kilder fra 1328, hvor den kaldes "Jærpælstorp". Hovedgården er skabt ved nedlæggelsen af en landsby.

Hofmansgave

Hofmansgave har eksisteret siden 1483, men stedet har skiftet navn adskillige gange gennem tiden og fik først sit nuværende navn i 1784. Dens forgænger hovedgården Knyle lå faktisk på en lille ø cirka en km væk fra herregårdens nuværende placering.

Ørritslevgård

Ørritslevgård blev skabt i 1500-tallet, da to selvejergårde blev slået sammen. Et særligt kapitel i gårdens historie er perioden 1957-1989, hvor den var ejet af Landbrugets Rationaliseringsfond, som brugte gården som forskningsgård.

Østrup og Østrupgård

Østrupgård fra 1400-tallet var hovedgården i landsbyen Østrup, og den er et særligt eksempel på, når en hovedgård ligger i landsbyen, den er opstået fra, og forbliver en del af landsbyfællesskabet.

Nislevgård

Nislevgård var oprindeligt en bondegård, som i 1500-tallet fik kongelig tilladelse til at blive en hovedgård med adelsprivilegier. Hovedgården har i en lang periode frem til 1925 indgået i stamhuset Ravnholt.

Dallund Slot

Dallund Slot, som kendes tilbage fra 1300-tallet, ligger ved skov og sø, og hovedgården var i 1800-tallet en af de største på Fyn med 121 fæstegårde.

Elvedgård

Elvedgård nær Veflinge er kendt siden 1400-tallet. Blandt dens ejere har været den berømte historiker Lauritz Schebye Vedel Simonsen, der tæt knyttet til Elvedgård skænkede penge til en ny skole og et sognebibliotek i Veflinge.

(Filmen er på vej!)

Rugård

Hovedgården Rugård er med sin markante hovedbygning, avlsgård, vandmølle og parkanlæg et fint og karakteristisk eksempel på skovhovedgårdene i det kuperede højfynske landskab.

Margård

Margård er en gammel middelalderlig hovedgård fra 1300-tallet. Den er en gammel sædegård, der efterhånden blev meget stor. Også i dag er der gods med landbrug og skovdrift.

(Filmen er på vej!)

Egebjerggård

Egebjerggård kendes også under navnet Einsidelsborg, og den kendes tilbage fra 1400-tallet. Egebjerggårds historie hænger tæt sammen med Kørups Hovedgård, som man i perioder har haft fælles ejer med, og med hvem man i 1781 inddæmmede Krogsbølle Fjord.

(Filmen er på vej!)

Kørup Hovedgård

Kørup Hovedgårds historie er tæt knyttet sammen med historien om inddæmninger, sognestrukturer og ikke mindst udlægning af jord til fattige og jordløse bønder.

Langesø Hovedgård

Langesø Hovedgård fra 1400-tallet ligger idyllisk ved sø og skov, og de rekreative værdier er netop anlagt her på baggrund af disse naturressourcer.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00