Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Hold af heste

Regler for hold af heste

Hvor må man holde hest

Heste hører til på landet.

Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

I områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv, er det heller ikke tilladt at holde hest.

Anmeldelse af hestehold

Inden du etablere et hestehold, en stald eller en mødding, skal det anmeldes til kommunen.

Du kan her, under Miljøtilladelse og godkendelse af husdyrbrug læse hvordan du gør dette.

Skal du bygge stald eller møddingplads kan du under byggeri se, hvad du skal anmelde eller søge byggetilladelse til, og hvordan du gør det.

Op til 4 heste med tilhørende føl op til 12 mdr.

Skal du etablere et hestehold op til 4 voksne heste med tilhørende føl skal du sende en mail til teknisk@nordfynskommune.dk med en beskrivelse af hesteholdets størrelse og hvor de skal opstaldes, samt en beskrivelse af hvordan hestemøg opbevares og hvordan det bortskaffes.

Flere end 4 voksne heste med tilhørende føl op til 12 mdr.

Skal du etablere et hestehold over 4 voksne heste med tilhørende føl skal du sende en anmeldelse til teknisk@nordfynskommune.dk med kort over ejendommen, placering af stalde og hesteboksenes areal, det ønskede antal heste samt en beskrivelse af hvordan hestemøg skal opbevares, og hvordan det bortskaffes.

Opbevaring af hestemøg

Hestemøg skal opbevares på mødding med fast tæt bund og afløb til tæt beholder (f.eks. gylle- eller ajlebeholder) eller i en lukket container, så der ikke kan løbe saft og ajle fra møget ud til vandløb, søer, eller til dræn i jorden.

Opbevares hestemøget i åben container, skal den stå på et befæstet areal med afløb til tæt beholder.

Du skal overdække dit hestemøg med presenning eller sort plast for at undgå fordampning af ammoniak. Dermed undgår du også fluer og lugt fra møddingen.

Det er ikke tilladt at afbrænde hestemøg under nogen omstændigheder.

Er du i tvivl om din hestemøg opbevares korrekt, er du altid velkommen til at spørge os.

Tænk også over hvor du placerer dit hestemøg i forhold til dine naboer. Der er lovmæssige krav til afstande. Læs mere her.

Skal du etablere en ridebane?

Inden du etablerer en ridebane, så der søges om landzonetilladelse ved kommunen. 

Tænk dig om, før du vælger toplag til din ridebane

Velfærd

Mht. hestenes velfærd er det ikke kommunen, men politiet og fødevareregionen, der er myndigheder.

Hestenes velfærd er reguleret af Lov om hold af heste og reglerne i dyreværnsloven m.v. 

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00