Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Møde i rehabiliteringsteamet

I komplekse sager skal der ofte flere forskellige instanser til, for at få en ledig eller sygemeldt borger tilbage i job.

Disse sager bliver derfor indstillet til drøftelse i kommunens rehabiliteringsteam, der består af repræsentanter for forskellige, relevante faggrupper i kommunen (beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet) samt en lægefaglig konsulent fra regionen. De kigger på sagen fra hvert deres faglige perspektiv og kommer med en fælles anbefaling til det videre forløb.

Der er to typer rehabiliteringsteam:

  • Det ene rehabiliteringsteam er for sygemeldte borgere, der efter 22 uger på sygedagpenge ikke kan få forlænget deres sygedagpengesag efter de gældende regler, men fortsat er uarbejdsdygtige pga. deres sygdom. Her vil rehabiliteringsteamet anbefale konkrete indsatser i det efterfølgende jobafklaringsforløb
  • Det andet rehabiliteringsteam er for ledige og sygemeldte borgere fra forskellige målgrupper, hvor sagsbehandleren vurderer, at der skal ske en tværfaglig vurdering for at tilrettelægge det fremtidige forløb. Dette rehabiliteringsteam kan indstille, at borgeren enten visiteres til et ressource forløb med dertilhørende tværfaglige indsatser, et fleksjob eller førtidspension.

Hvis du er i tvivl om, hvilket rehabiliteringsteam, din sag skal forelægges, så spørg din sagsbehandler.

Læs mere

Jobcenter

Jobcenter
Søndersø Rådhus
Vesterled 8
5471 Søndersø

Man, Tirs & Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00