Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelseslovens §3 sigter mod en bevarelse af de omfattede naturtyper

Paragraffen indebærer således et forbud imod indgreb, der ændrer tilstanden af naturtyperne. Du kan læse mere de enkelte naturtyperne på undersiderne.

De omfattede naturtyper er:

  • De fleste vandløb

  • Søer og vandhuller

  • Moser og lignende

  • Ferske enge

  • Heder

  • Overdrev

  • Strandenge og sumpe

Hvilke konkrete arealer, der er omfattet af beskyttelsen afhænger dels af størrelsen på arealerne, og dels af den aktuelle tilstand i form af vegetation og andre typiske karakterer for naturtypen. Et areal kan således både vokse sig ind i beskyttelsen og vokse ud af beskyttelsen. Det er til enhver tid kommunen, der afgør, om et areal er beskyttet. En vejledende registrering kan dog ses på Danmarks Miljøportal.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00