Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Om SSP Nordfyn

SSP står for skole, sociale myndigheder og politi. Gennem SSP samarbejder en række faggrupper om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge på Nordfyn.

Ved fælles hjælp kan vi passe på vores børn og unge og sikre, at de trives. Trivsel er det sikreste værn mod en kriminel løbebane.

Samarbejdet på Nordfyn

SSP samarbejdet i Nordfyns Kommune har til formål at arbejde kriminalpræventivt omkring børn, unge og unge voksne. For at SSP indsatsen bliver en succes kræver det, at både ansatte og borgere i kommunen bidrager til at sikre børn og unges trivsel.

 

Hvad gør du, når et barn/en ung mistrives?

Du har følgende 3 veje at gå, hvis et barn eller en ung mistrives:

  • Kontakt SSP konsulenterne via digitalpost Link til digitalpost

  • Kontakt Fyns Politi på telefon 114 eller 112, hvis du oplever unge, der begår kriminelle handlinger.

  • Hvis du oplever børn eller unge, der er direkte truede på deres trivsel, skal du lave en underretning til Nordfyns Kommune. Det kan du gøre via selvbetjening på denne side:

Forebyggelse, trivsel & robusthed

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

SSP konsulent

Per Jensen

SSP konsulent

Jacob Lagoni