Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Elever i folkeskolen og i børnehave

Befordring af elever

Kørsel med bus

Alle elever med folkeregisteradresse i Nordfyns Kommune, som er undervisningspligtige eller går i 10. klasse i en skole i Nordfyns Kommune, kan få et skolekort til bus. Der kan ansøges om et skole- rejsekort hos sekretæren på distriktsskolen.

Individuel kørsel

Der er mulighed for befordring, mellem folkeregisteradresse og folkeskole, såfremt følgende to kriterier er opfyldt:

 1. Eleven går på distriktsskolen, og har længere til skole end følgende:

  0. – 3. klasse                 2,5 km
  4. – 6. klasse                 6,0 km
  7. – 9. klasse                 7,0 km
  10. klasse                       9,0 km

 2. Eleven har længere fra folkeregisteradressen til nærmeste busstoppested end følgende:

  0. – 6. klasse                 1,0 km
  7. – 10. klasse              2,5 km

Specialkørsel

Såfremt eleven er visiteret af Nordfyns Kommune, til et andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det visiterede tilbud i distriktsskolens sted. Der kan ansøges om individuel kørsel, selvom eleven ikke går på distriktsskolen. Dette er tillige gældende for specialbørnehaver.

Handicapkørsel

Har eleven enten fysisk eller psykisk handicap, som udelukker almindelig buskørsel, kan der ansøges om Individuel kørsel til skole eller specialbørnehave.

Befordring

Telefonåbningstid for kørselskontoret er Mandag til Fredag kl. 10 - kl. 12

Uden for dette tidsrum kan der sendes en mail til kørselskontoret på nedenstående E-mail.