Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klima

Prognoserne forudsiger, at vi vil opleve voldsommere vejr i fremtiden. Derfor gør Nordfyns Kommune en aktiv indsats.

Vejrforandringerne rammer os alle. Det er derfor en fælles opgave for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, at forebygge de skader, som klimaforandringerne vil medføre. Mange husejere og virksomheder har allerede oplevet, hvilke konsekvenser hyppigere stormflod og skybrud har. 

På disse sider kan du læse mere om Nordfyns Kommunes klimavision, og om hvad vi gør, og hvad du selv kan gøre som husejer og virksomhed:

Klimatilpasningsplan 

I vores klimatilpasningsplan kan du læse om de indsatsområder, vi som kommune prioriterer i forhold til at forebygge fremtidige oversvømmelser fra både regnskyl og oversvømmelser fra hav og åer. Du finder Nordfyns Kommunes klimatilpasningsplan i pdf på denne side.

Spildevandsplan

Vores spildevandsplan fastlægger hvordan regnvand skal håndteres, både det regnvand du som husejer selv skal håndtere, og det regnvand kommunen håndterer på offentlige arealer. Du kan læse mere om Nordfyns Kommunes spildevandsplan på denne side.

Klimaprojekter

Kommunen arbejder løbende med forskellige klimaprojekter. ”Klimaprojekt Bogense Bybæk” er et eksempel på et afsluttet klimaprojekt.

Aktuelt arbejder vi på projekt Bogense Kystdiger, som skal sikre at boliger bagved digerne ved Bogense beskyttes mod kraftigere vejr og forhøjet vandstand i fremtiden.

Behovet for kystsikring vil øges fremover, hvis huse og veje skal sikres mod vand. Der vil derfor komme flere projekter.

Derudover arbejder vi i forbindelse med den generelle vandløbsvedligeholdelse og i vådområdeprojekter også med klimasikring.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00