Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sundhedsklinikker

Modtager du sygepleje, sker det med udgangspunkt i Sundhedsklinikkerne.

Nordfyns Kommunes sundhedsklinikker

Hvem henviser dig?

Det er sygeplejersken der har visitationsretten og som udgangspunkt modtager alle borgere i Nordfyns kommune indsatser i en af Sundhedsklinikkerne. 
Vurderer sygeplejersken ud fra en faglig begrundelse, at dit funktionsniveau ikke muliggør, at du kan komme i en sundhedsklinik, vil du modtage indsatsen i eget hjem. 
I Nordfyns kommune er der oprettet tre sundhedsklinikker og du kan som borger blive bedt om at køre til en klinik i en anden by end der hvor du bor. Dette giver sygeplejerskerne mulighed for at tilbyde dig den bedst mulige behandling, da sygeplejerskerne har forskellige kompetencer i forhold til dit behov. 

Hvad tilbydes du i sundhedsklinikken?

I Sundhedsklinikkerne arbejder sygeplejerskerne med sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og behandling af sygdom.
Det betyder også, at sygeplejerskerne vil involvere dig mest muligt i dit forløb og gør dig til en aktiv deltager. Det kan f.eks. betyder, at du bliver bedt om at cykle på motionscykel før eller efter dit besøg eller selv varetage dele af dit behandlingsforløb. 

Hvilket tilbud er der i sundhedsklinikken?

Sygeplejerskerne varetager diverse opgaver, som f.eks. sårbehandling, medicin og kompressionsbehandling. 
I klinikken er der tidsbestilling, hvilket betyder, at du får en fast tid, således du kan planlægge din dag. Modtager du sygepleje i eget hjem forventes det, at du står til rådighed i et tidsrum f.eks. kl. 8-15 eller 15-23.

Du er selv ansvarlig for:

  • Aktiv deltagelse i dit forløb

  • Transport til og fra Sundhedsklinikken

  • At indkøbe og medbringe skiftekasse, medicin, medicinliste og medicindoseringsæsker (med mindre andet er aftalt)

  • At kontakte kliniksygeplejersken, hvis du er forhindret i at møde i klinikken som aftalt.

Personale:

Sundhedsklinikkerne er bemandet af sygeplejersker, som har et tæt samarbejde med kompetencepersoner inden for de forskellige sygeplejefaglige områder, eksempelvis sår, diabetes, KOL og inkontinens. Derfor vil der altid være mulighed for at blive henvist videre til anden relevant sundhedsmedarbejder i Nordfyns kommune.

Sundhedsklinikkerne

Sundhedsklinik Søndersø
Vesterbo Plejecenter , Vestervænget 21 Søndersø

Alle hverdage

8:00-14:00

Sundhedsklinik Bogense
Sundhedshuset , Skovvej 1 indgang C Bogense

Alle hverdage

8:00-14:00

Sundhedsklinik Otterup
Plejecenter Bryggergården , Bryggerivej 20 Otterup

Alle hverdage

8:00-14:00