Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Brugerbetaling efter Miljøbeskyttelsesloven

Der skal betales for den tid, kommunen bruger i forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Timesatsen fastsættes af Miljøstyrelsen

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Nordfyns Kommune fører regelmæssigt tilsyn efter Tilsynsbekendtgørelsen og Brugerbetalingsbekendtgørelsen. Det drejer sig om ca. 450 virksomheder og landbrug i kommunen. Disse virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelsesarbejde.

Hvad er timeprisen?

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøministeren.

For miljøgodkendelser af husdyrbrug opkræves kun 80% af det samlede beløb for egne og eksterne ydelser.

Timesatsen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvornår sendes regningen

Opkrævning sker hvert år november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november til 31. oktober.

Regninger for miljøgodkendelsesarbejde udsendes også i november medmindre andet aftales med Nordfyns Kommune.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser gælder for eksempel følgende:

 • Alle virksomheder og landbrug, der skal have en miljøgodkendelse

 • Autoværksteder og vognmænd

 • Maskinværksteder, fyringsanlæg, møbelfabrikker m.v.

 • Erhvervsmæssige dyrehold

 • Pelsdyrfarme

Hvilke aktiviteter er omfattet af brugerbetaling?

Du skal fx betale for, at Nordfyns Kommune:

 • forbereder tilsyn

 • udfører tilsyn på virksomheden

 • udtager prøver (inkl. analyser)

 • udarbejder tilsynsrapporter

 • følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud

 • vejleder om miljøregler for konkrete projekter

 • behandler miljøgodkendelsesansøgninger

 • reviderer ældre miljøgodkendelsers vilkår

Hvorfor skal virksomhederne betale?

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale efter medgået tid for kommunernes tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde. Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest.

Hvis du har spørgsmål til brugerbetaling er du velkommen til at kontakte miljøafdelingen.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00