Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sortering af affald

Det er vigtigt for både miljøet og udgifterne til bortskaffelse, at affald sorteres rigtigt. Der bliver hele tiden flere sorteringsmuligheder af affaldet, efterhånden som behandlingsteknologierne udvikles.

Sorteringsguide

I sorteringsguiden kan du søge på mange slags affald og få oplysninger om hvordan du kommer af med dit affald. Klik på den blå knap herunder. 

Sorteringsguiden findes også i vores affaldsapp, AffaldNordfyn.

Er der noget du synes der mangler i vores sorteringsguide, så kontakt os så vi kan tilføje det.

Der er flere måder at behandle affald på

Direkte genbrug

Det vil sige, at affaldet genanvendes til det, som det oprindeligt var beregnet til. Det er den form for genbrug, som belaster miljøet mindst. Et eksempel er, at du sætter din gamle sofa i genbrugsbutikken, hvor en anden kan købe den. Et andet eksempel er vinflasker, som vaskes og fyldes med vin igen.

Genindvinding

Genindvinding er den næstbedste måde at genbruge på. Her udvinder man råstoffer fra affaldet og benytter dem til nye produkter. Eksempler er omsmeltning af gammelt jern eller aluminium, knusning af træ til spånplader eller fremstilling af æggebakker ud fra gamle aviser.

Forbrænding

Det gælder om at begrænse mængden af affald til forbrænding mest muligt. Ganske vist får vi energi ud af affaldet til el og varme, men samtidig "ødelægger" vi værdifulde råstoffer. Et eksempel er, at det meste plast er fremstillet ud fra olie, som vi kun har begrænset mængde tilbage af. For at begrænse mængden af forbrændingsaffald, er hvert ton affald, der brændes, pålagt en statsafgift på 280 kr.

Deponering

Dette er den dårligste måde at skaffe sig af med affald på. Derfor skal vi kun bruge den til affald, som vi på ingen måde kan genbruge. De største mængder af deponiaffald kommer fra asbest-tagplader, mineraluld fra isolering og trykimprægneret træ. For trykimprægneret træ gælder dog, at det deponeres for sig selv, fordi man håber en dag at kunne genanvende det.

Hvad gør vi i Nordfyns Kommune?

På Nordfyns Kommunes genbrugspladser bliver ca. 6% af affaldet deponeret, 7% bliver brændt, og hele 87% bliver genbrugt eller genindvundet. Det er en fordeling, vi er ret stolte af, alligevel håber vi, at alle borgere i kommunen vil hjælpe os til at blive endnu bedre. For Nordfyns Kommune drejer det sig ikke kun om at drive genbrugspladserne så godt som muligt, men også om, hvor mange ressourcer vi kan give videre til vore efterkommere.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage