Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Energi

Siden 2009 har Nordfyns Kommune arbejdet strategisk og målrettet på at nedbringe kommunens vand- og energiforbrug samt begrænse CO2-udledningen.

Strategi for Miljø og Energi

I vores Strategi for Miljø og Energi 2016-2020 kan du læse om de mål og indsatsområder, vi som kommune prioritere i forhold til reduktion i CO2-udledning, reduktion i vandforbrug, bæredygtigt materialevalg samt øget genanvendelse.

Læs Strategien for Miljø og Energi 2016-2020 i pdf her.

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Revision af Politik og Strategi for Miljø og Energi 2016-2020 påbegyndes i maj 2020.

Udvikling af CO2-udledning samt energi- og vandforbrug

Denne tabel viser udvikling af CO2-udledning, energi- samt vandforbrug fra 2015 til 2017.

Enhed

2015

2016

2017

2015-2017

CO2-udledning

Ton

2.107

2.317

1.585

-25%

Varmeforbrug

MWh

10.547

10.554

10.498

-9%

Elforbrug 

MWh

3.467

3.373

3.327

-4%

El - solceller 

MWh

319

269

291

-9%

Vandforbrug

34.025

31.046

27.595

-19%

Udvikling fra 2008 - 2017, indikatorer

Denne tabel viser udvikling af energi- og vandforbrug fra 2008 til 2017.

Enhed

2008

2017

CO2 belastende energiforbrug reduceret med MWh

Reduktion i % i forhold til forbrug i 2017

Varmeforbrug sum

MWh

10.989

8.753

Naturgas

6.479

Biogas

4.073

4.073

47%

Fjernvarme

4.137

4.554

CO2 neutral biogas

Olie

373

126

Elforbrug sum

MWh

2.477

2.221

2.221
CO2 neutral el

100%

El fra værk

2.477

El fra vindmøller

2.040

El fra solceller

181

Vandforbrug

22.350

18.079

Opgørelsen i denne tabel er baseret på den oprindelige energikonsulentaftale fra 2008, som er indgået mellem det daværende Enervision og Kommunalbestyrelsen. Opgørelsen omfatter 60 institutioner og kan alene bruges som en indikation af indsatsen siden 2008. Opgørelsen tager udelukkende afsæt i mængder.

Grøn Energi

Nordfyns Kommunes har valgt grøn energi.

Fra 1. august 2017 købte Nordfyns Kommune certifikater på CO2-neutral biogas til alle bygninger der er forsynet med naturgas, svarende til 33% af det samlede energiforbrug i 2017.
Grøn strøm svarer til 24% af det samlede energiforbrug, og solceller udgør 2% af det samlede energiforbrug.
Samlet set stammer 58% af energiforsyningen fra CO2-neutrale energikilder (vind, sol og biogas).

Du kan læse mere om i grøn strøm i pressemeddelelsen Nordfyns Kommune vil være grøn rollemodel.

Grøn energi

Denne tabel viser hvor der er etableret solcelleanlæg på kommunale ejendomme.

Institution

Solcelleanlæggenes gennemsnitlige produktion pr. år (MWh)

Otterup Rådhus

15

Søndersø Rådhus

27,5

Børnehuset Adamsminde

5,6

Børnehuset Kernen

5,6

Børnehuset Mælkevejen

5,6

Børnehuset Nordmark

15

Langebyhus

15

Materialegården

80

Plejecenter Møllehaven – Servicearealer (5 stk.)

1,4

Plejecenter Møllehaven – Servicebygning

3

Bogense Skole

18,5

Havrehedskolen Afd. Morud

13

Kystskolen Afd. Krogsbølle

20

Sletten Skole Afd. Otterup

28

Særslev-Hårslev Skole Afd. Særslev

14

Søndersøskolen Afd. Nordmark

20

Søndersøskolen Afd. Søndersø

20

Fælles Tandklinik

12

I alt

319

Effektivisering af den kommunale vognpark

Nordfyns Kommunen råder i dag over 93 køretøjer til brug for løsning af en række kommunale serviceopgaver.

Kommunalbestyrelsen har en ambition om at reducere både antallet af køretøjer ved at udnytte bilparken mere effektivt og at reducere kommunens CO2-udledning ved omstilling til en grønnere bilpark.

Målene er:

  • Reduktion af CO2-udledningen med 50% i perioden 2017-2021

  • som realiseres ved reduktion af antallet af køretøjer med 30%

  • Øget sikkerhed og forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere og brugere

Indtil i dag er der solgt eller udskiftet 24 køretøjer, svarende til en reduktion af CO2-udledningen på 26 ton CO2.

Kommunens hjemmeplejebiler er netop nu i udbud, det kan du læse mere om i pressemeddelelse: El- og hybridbiler på vej ud på den nordfynske asfalt

Grønt Regnskab

Nordfyns Kommunes grønne regnskab viser kommunens input og output i forhold til energi- og ressourceforbrug.

Indsatser rettet mod kommunens borgere og erhvervsliv

Vores indsats er ikke alene rettet mod kommunens egne bygninger og køretøjer, den er også målrettet kommunens borgere og erhvervsliv.
Læs mere om Nordfyns Kommunes klimavision.

Kommunen udarbejder tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg, opsætning af husstandsvindmøller og solcelleanlæg. Det er også kommunen, der kontrollerer om olietanke bliver for gamle og dermed udgør en risiko for forurening af jord og drikkevand.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00