Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Seniorhusene

I Nordfyns Kommune har vi 2 seniorhuse: Seniorhuset Mødestedet i Søndersø og Seniorhuset Otterup

Organisering og medlemskab

Seniorhusene er organiseret som foreninger, med et Brugerråd i hvert hus. Brugerrådet udgør bestyrelsen i foreningen. Repræsentanter til Brugerrådet vælges på den årlige Generalforsamling i november.
Du kan se vedtægter, aktiviteter mm på Seniorhusenes hjemmeside, link nederst på siden.

Seniorhusenes formål

er at skabe rum for forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, for pensionister og efterlønsmodtagere.
Aktiviteter der:

  • Styrker og vedligeholde deltagernes færdigheder, fysisk, psykisk og socialt

  • Styrker deltagernes handlekompetencer

  • Øger deltagernes livskvalitet

  • Forebygger ensomhed via socialt samvær og netværksdannelse

Målgruppen

er selvhjulpne pensionister og + 60 årige.

Åbningstider

Der er personale i huset mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.30. Tillige er der åbent, når de frivillige vejlederes hold er i gang.

Aktiviteter

Seniorhusene danner rammen om mange forskellige aktiviteter for seniorer bosat i Nordfyns Kommune, to inspirerende mødesteder for alle seniorer, der har lyst og energi til at gøre en forskel. Så går du med en ide til en aktivitet, der kan være med til at skabe fællesskaber og bryde social isolation, så er det i Senior-husene stedet, man går hen og får hjælp. Her er lokaler i forskellige størrelser og mulighed for at møde ligesindede.

Der er mulighed for at mødes til en snak over kaffen eller samvær om forskellige hobbyarbejder, f.eks. kortspil eller andre spil, maling, edb, billard, madlavning, håndarbejde, sølvsmykker, glasarbejde, træarbejde, gymnastik, m.m.

 

Pris

For at blive medlem og benytte Seniorhusenes tilbud, betales brugerbetaling til kommunen. Beløbet fastsættes af det sociale udvalg. Aktuelt er det 113 kr. om måneden
Er du medlem, kan du frit benytte begge Seniorhuse, og de tilbud du ønsker. Der kan dog være hold der er venteliste til, og grundet ventelister kan der i perioder også være begrænsninger på hvor mange motionshold du kan benytte.

 

Seniorhusene

Seniorhuset Mødestedet
Industrivej 2 , 5471 Søndersø

Man, tirs, ons og torsdag

09.00 - 16.30

Fredag

Lukket

Seniorhuset Otterup
Søndergade 4 , 5450 Otterup

Man, tirs, ons og torsdag

09.00 - 16.30

Fredag

Lukket