Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Seniorhusene

I Nordfyns Kommune har 2 seniorhuse: Seniorhuset Mødestedet i Søndersø og Seniorhuset Otterup

Organisering og medlemskab

Seniorhusene er organiseret som foreninger, med et Brugerråd i hvert hus. Brugerrådet udgør bestyrelsen i foreningen. Repræsentanter til Brugerrådet vælges på den årlige Generalforsamling i november.
Du kan se vedtægter, aktiviteter mm på Seniorhusenes hjemmeside, link nederst på siden.

Seniorhusenes formål

er at skabe rum for forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, for pensionister og efterlønsmodtagere.


Aktiviteter der:

  • Forebygger ensomhed via socialt samvær og netværksdannelse

  • Styrker og vedligeholde deltagernes færdigheder, fysisk, psykisk og socialt

  • Styrker deltagernes handlekompetencer

  • Øger deltagernes livskvalitet

Målgruppen

er selvhjulpne pensionister og + 60 årige.

Åbningstider

Der er personale i huset mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.30, og fredag fra kl.9.00 – 13.00. Tillige er der åbent, når de frivillige vejlederes hold er i gang

Aktiviteter

Seniorhusene danner rammen om mange forskellige aktiviteter for seniorer bosat i Nordfyns Kommune, to inspirerende mødesteder for alle seniorer, der har lyst og energi til at gøre en forskel.

Så går du med en ide til en aktivitet, du gerne vil igangsætte og dele med andre, så er Seniorhusene stedet du kan går hen og få hjælp. Her er lokaler i forskellige størrelser og mulighed for at møde ligesindede.

Der er mulighed for at mødes til en snak over kaffen eller samvær om forskellige hobbyarbejder, f.eks. kortspil eller andre spil, maling, edb, billard, madlavning, håndarbejde, sølvsmykker, glasarbejde, træarbejde, gymnastik, m.m.

Pris

For at blive medlem og benytte Seniorhusenes tilbud, betales brugerbetaling til kommunen. Beløbet fastsættes af det sociale udvalg.

Alle vil fremover skulle til- og framelde sig Seniorhusene via dette link, som virker fra den 1.8.2021:  https://selvbetjening.winkas.net/?wkid=93225

Her skal du tilknytte et betalingskort, og du vil herefter blive trukket for deltagelse, indtil du vælger at udmelde dig.

Det koster 990 kr. om året at være medlem og betalingen bliver opkrævet forud i 2 rater af 495 kr. til betaling 31. januar og 31. juli.

Er du medlem, kan du frit benytte begge Seniorhuse, og de tilbud du ønsker. Der kan dog være hold der er venteliste til, og grundet ventelister kan der i perioder også være begrænsninger på hvor mange motionshold du kan benytte.

OPSTARTSTILBUD:

Da det er en ny betalingsmodel der er indført med virkning fra 2. halvår af 2021, er der her et godt tilbud: 

Medlemmer der er hurtige til at tilmelde sig det nye betalingssystem, kan vedovergangen til det nye betalingssystem spare 100 kr. ved at tilmelde sig i perioden fra 1.8.2021 til 26.8.2021 dvs. taksten er så 395 kr. for dette halvår.

Seniorhusene

Seniorhuset Mødestedet
Industrivej 2 , 5471 Søndersø

Man, tirs, ons og torsdag

09.00 - 16.30

Fredag

09.00 – 13.00

Seniorhuset Otterup
Søndergade 4 , 5450 Otterup

Man, tirs, ons og torsdag

09.00 - 16.30

Fredag

09.00 – 13.00