Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nedrivning

Bygninger og andre faste konstruktioner, der krævede byggetilladelse af opføre, kræver i udgangspunktet også en nedrivningstilladelse.

Søg om nedrivningstilladelse

Der skal ansøges om en nedrivningstilladelse via Byg og Miljø. Ved ansøgning om nedrivning er det vigtigt, at du på en oversigtsplan viser hvilke bygninger, du ønsker nedrevet samt angivelse af bygningsnumre, hvis det ikke er alle bygninger på ejendommen, der skal nedrives.

Følgende kan nedrives UDEN nedrivningstilladelse:

  • Fritliggende garager, carporte, udhuse, halvtag og lignende mindre bygninger, i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse, når bygningen er under 50 m².

  • Åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse kan nedrives eller fjernes.

  • Campinghytter og kolonihavehuse.

Selv om nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du, når nedrivningsarbejdet er færdigt, indberette det til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så bygningerne kan bliver fjernet fra din BBR-meddelelse.

Du finder de gældende regler og vejledninger for nedrivning i bygningsreglementet.

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstider

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00