Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Mindre forurenende virksomhed

Diverse øvrige erhverv

Mindre, forurenende virksomhed

For små virksomheder gælder de grundlæggende miljøregler- at de ikke må forurene eller være til gene for naboer.

Mindre forurenende virksomheder har tilsynspligt.

Det er alle typer af virksomheder som er nævnt i bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Det er f.eks. virksomheder som

  • maskinværksteder

  • vognmænd

  • små plastvirksomheder

  • små foderstofproducenter

  • møbelfabrikker

  • tømrer med produktion

  • og mange andre

Er du i tvivl om din virksomhed er en mindre forurenende virksomhed, så kontakt kommunens TaskForce Erhverv

Planmæssige forhold

Kommunen har en plan for, hvor man må placere en virksomhed.

Du kan undersøge om et sted er egnet til at lave en virksomhed ved at kontakte TaskForce Erhverv.

Du kan også selv undersøge planforholdene på vores kort, som du finder under Kortinfo.

Landzonetilladelser

Hvis du vil etablere eller ændre en virksomhed i landzone, kræver det en landzonetilladelse. Der er dog lempeligere regler, hvis din virksomhed etableres i en overflødiggjort landbrugsbygning.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00