Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Miljøfarligt affald

Den røde kasse er til miljøfarligt affald såsom maling, batterier, småt elektronik mm. Kassen kan tømmes på to måder. Du kan enten bruge kassen til at transportere dit farlige miljøaffald til genbrugspladsen, hvor du så kan tømme kassens indhold i kemirummet, eller du kan tilmelde kassen til at blive ombyttet med en tom kasse. Ombytningen kan man bestille to gange i året, marts og oktober. Ombytning er en del af grundpakken, og koster derfor ikke ekstra.

Farligt miljøaffald er affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets indhold af farlige stoffer. Affaldet kan fx være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt.

Farligt affald kan opdeles i genanvendeligt affald og ikke-genanvendeligt affald.

Ombytning af din røde miljøkasse kan bestilles på selvbetjeningen

Gode råd til at pakke din miljøkasse

Når din fyldte miljøkasse modtages, bliver indholdet efterfølende håndsorteret. Det er derfor vigtigt at kassen er pakket bedst muligt. Her er fem råd til hvordan.

  • Undlad spidse og skarpe genstande i kassen
  • Flasker og bøtter skal lukkes forsvarligt
  • Sæt mærkat på kemikalierester, som ikke er i deres originale emballage
  • Saml små batterier i klare poser, så de ikke blandes sammen med det andet affald
  • Sørg for at låget på kassen er helt lukket

Det er også muligt at få afhentet batterier og småt elektronik i 4 liters fryseposer oven på rest/bio beholderen. Det er vigtigt at batterier og elektronik kommer i hver sin pose.

Posen ved både batterier og elektronik skal være forsvarligt lukket, så der ikke falder noget ud.

Der må IKKE lægges elpærer sammen med batterierne. De vil blive knust under transporten, så skadelige stoffer frigives, og personalet risikerer at skære sig. Alle typer elpærer kan afleveres på genbrugspladserne.

Du kan selvfølgelig også fortsat aflevere dine små batterier eller småt elektronik på kommunens genbrugspladser eller via den røde miljøkasse til farligt miljøaffald.

Hvis du har bilbatterier, akkumulatorer eller andre store batterier, skal du aflevere dem på genbrugspladsen.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

Lukket

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage