Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Landbrugets anmeldeordning

Landbrugets anmeldeordninger muliggør visse ændringer og tiltag på landbrug, uden at skulle søge om en decideret miljøtilladelse eller -godkendelse

Foretages en anmeldelse, skal kommunen vurdere om indholdet af anmeldelsen opfylder de krav og rammer der er stillet i lovgivning.

Der er lavet 9 forskellige anmeldeordninger.

Anmeldeordningerne omfatter henholdsvis:

  • § 10 Opførelse af forskellige driftsbygninger som ikke er stalde

  • § 11 Opførelse af ensilageopbevaringsanlæg

  • § 12 Gødningsopbevaringsanlæg

  • § 13 Bygninger til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

  • § 14 Bygninger til hobbydyrehold

  • § 15 Skift mellem dyretyper

  • § 16 Skift i miljøteknologiske løsninger

  • § 17 Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

  • § 18 Produktionstilpasning (malkekøer)

  • § 19 Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Kommunen skal træffe afgørelse senest 2 måneder fra modtagelsen af en fuld oplyst anmeldelse. Der skal herunder foretages nabohøring af de berørte parter i forbindelse med sagsbehandlingen.

Skal der foretages byggeri i forbindelse med anmeldelsen, skal der også søges om en byggeanmeldelse og/eller landszonetilladelse.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00