Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Fyringsanlæg

Inden du bygger et fyringsanlæg, skal du have tilladelse fra kommunen

Hvilke fyringsanlæg skal have tilladelse

Fyringsanlæg fra 5 til 50 MW

Du skal anmelde dit fyringsanlæg gennem BOM

Fyringsanlægget skal opfylde kravene i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Før du kan gå i gang med at bygge, skal der

  1. laves en miljøkonsekvensvurdering

  2. kommunens skal vurdere anlægget

  3. der skal indhentes en byggetilladelse.

Der er brugerbetaling for denne type arbejde.

Mindre fyringsanlæg

Du skal anmelde dit fyringsanlæg gennem BOM

Du skal have en landzonetilladelse

Vi anbefaler at du kontakter Kommunens TaskForce Erhverv så tidligt som muligt i forløbet.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00