Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner

Din ejendom kan være udpeget som bevaringsværdig eller fredet, eller den kan være omfattet af en bevarende lokalplan, der stiller restriktive krav til blandt andet bebyggelsens ydre fremtræden.

Ud over de fredede bygninger (som Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på) udgør de bevaringsværdige bygninger en væsentlig del af den danske kulturarv inden for arkitektur og kulturhistorie. Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning. En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene omhandler bygningens ydre.

At en bygning er bevaringsværdig hindrer ikke om- og tilbygninger. Det anbefales dog, at rådføre sig hos en arkitekt med restaureringserfaring eller hos kommunen, da udvendige ændringer kan medføre, at bygningen ved fornyet registrering ikke længere kan anses som bevaringsværdig og dermed også falde i værdi. Er den bevaringsværdige bygning derimod omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan eller i en byplanvedtægt, skal ombygninger være i overensstemmelse med lokalplanen.

Nordfyns Kommune har i efteråret 2017 registreret cirka 1400 bygninger, som er opført før 1940 (med enkelte undtagelser). Målet har været at finde og udpege bevaringsværdige bygninger med særligt fokus på bygninger i udpegede kulturmiljøer samt firelængede gårde. I Nordfyns Kommune udpeges bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 som bevaringsværdige bygninger. Bygningerne er dog først endeligt udpeget som bevaringsværdige, når disse er medtaget i kommuneplanen via et kommuneplantillæg. På kortet, som vises når du åbner linket, kan du se kommunens registreringer af bygninger, der har opnået en bevaringsværdi på 1-5: Bevaringsværdige bygninger. 

Se Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

Du kan se, om din bygning er fredet via Kulturministeriets hjemmeside.

Bevarende lokalplan

Selvom din ejendom ikke er udpeget som hverken bevaringsværdig eller fredet, kan den være omfattet af en bevarende lokalplan, Du skal som bygningsejer være meget opmærksom på de ofte restriktive bestemmelser, som lokalplanen indeholder omkring blandt andet vinduer og døre samt farver og materialer på facader og tag.

Ofte kræver bygningsændringer indenfor disse områder godkendelse, inden opstart.

Gå til siden "Find en lokalplan" for at se, om den ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan.

Indsend din ansøgning om ændring af bygningens ydre via Byg og Miljø, som du kan tilgå via den grønne knap i højre side. Ansøgningen skal være vedhæftet tegning eller billede af den eksisterende facade og facaden med de ønskede ændringer.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Plan & Kultur i Nordfyns Kommune.

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00